عضویت نظرات درباره پايگاه تماس با ما

نبايد از خود راضى بود

امام رضا عليه السلام : مردى از بنى اسرائيل خداوند تبارك و تعالى را چهل سال عبادت كرد، اما عبادتش پذيرفته نشد. به خودش گفت: عيب كار از خود توست و كسى جز خودت مقصّر نيست. پس خداى تبارك و تعالى به او وحى فرمود كه اين نكوهش (انتقاد) تو از خودت، برتر از عبادت چهل سال بود .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : بدترين كار از خود راضى بودن است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : مبادا از خود راضى باشى كه در اين صورت نا راضيانِ از تو زياد مى شوند.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : از خود راضى بودنت، برخاسته از تباهى خرد توست.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : به سبب از خود راضى بودن، بديها و عيبها آشكار مى شود.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : از خود راضى بودنِ آدمى، با ناراضى بودن پروردگارش همراه است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : كسى كه از خود راضى باشد، مغبون گشته و كسى كه به نفس خود اعتماد كند، فريب خورده است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : هر كه در نظرِ خودش بزرگ باشد، نزد خدا كوچك است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : هر كه از خود راضى باشد، عيبهايش آشكار مى شود.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : اگر مى خواهى خوبى هايت در نظر مردم بزرگ آيند، نبايد در چشم خودت بزرگ جلوه كنند.

پرینت احادیث 

امام علی علیه السلام

اَحـْسـِنـُوا تـِلاوَةَ الْقـُرْآنِ فـَاِنَّهُ اَنـْفـَعُ الْقـَصـَصِ وَاسـْتـَشـْفـُوا بـِهِ فـَاِنَّهُ شـِفـاءُ الصُّدُورِ
قرآن را نيكو تلاوت كنيد كه سودمندترين داستانها است و از آن شفا بجوييد كه شفاى سينه ها است

شرح غررالحكم : ج 2، ص 657

تعداد كتابها : 111

تعداد احاديث : 45456

تعداد تصاویر : 685

تعداد حدیث روز : 646

تعداد کلید واژه ها : 608

تعداد اعضاء : 3419