کتابخانه احادیث شیعه

نبايد از خود راضى بود

امام رضا عليه السلام : مردى از بنى اسرائيل خداوند تبارك و تعالى را چهل سال عبادت كرد، اما عبادتش پذيرفته نشد. به خودش گفت: عيب كار از خود توست و كسى جز خودت مقصّر نيست. پس خداى تبارك و تعالى به او وحى فرمود كه اين نكوهش (انتقاد) تو از خودت، برتر از عبادت چهل سال بود .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بدترين كار از خود راضى بودن است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : مبادا از خود راضى باشى كه در اين صورت نا راضيانِ از تو زياد مى شوند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : از خود راضى بودنت، برخاسته از تباهى خرد توست.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : به سبب از خود راضى بودن، بديها و عيبها آشكار مى شود.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : از خود راضى بودنِ آدمى، با ناراضى بودن پروردگارش همراه است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : كسى كه از خود راضى باشد، مغبون گشته و كسى كه به نفس خود اعتماد كند، فريب خورده است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هر كه در نظرِ خودش بزرگ باشد، نزد خدا كوچك است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هر كه از خود راضى باشد، عيبهايش آشكار مى شود.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : اگر مى خواهى خوبى هايت در نظر مردم بزرگ آيند، نبايد در چشم خودت بزرگ جلوه كنند.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام عسكرى عليه ‏السلام : :

مَن أنِسَ باللّه‏ِ اسْتَوحَشَ مِن النّاس؛

هر كه با خدا همدم شود از مردم دورى مى‏ گزيند.

الدرّة الباهرة : 43

چهل حدیث « گهرهای عسکری » علیه السلام

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3454