عضویت نظرات درباره پايگاه تماس با ما

عدالت برترين سياست است

امام صادق عليه السلام : عدالت از عسل شيرين تر، از خامه نرمتر و از مشك خوش بوتر است.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : عدالت، حفاظى نگاه دار و بهشتى ماندگار است.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : يك ساعت عدالت، بهتر از شصت سال عبادت است كه شبش به عبادت و روزش به روزه دارى بگذرد و يك ساعت بى عدالتى در حكومت (داورى) نزد خدا سخت تر و سنگين تر از شصت سال گناه است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : عدالت برترين سياست است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : عدالت، فضيلتِ فرمانروا (قدرت) است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : عدالت، حفاظ دولتهاست.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : عدالت، مردم را اصلاح مى كند و مايه اصلاح و سامان يافتن رعيّت است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : عدالت، كسى را كه به آن عمل كند، از آمدن مظالم و حقوق مردم به عهده اش آسوده مى كند.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : با عدالت است كه كار رعيّت اصلاح مى شود.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : به سبب عدالت، بركتها دو چندان مى شود.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : عدالتِ فرمانروا، بهتر از فراخى و حاصلخيزى زمانه است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : عدالت، رشته نظام بخش فرمانروايى است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : عدالت پيشه كن تا [همچنان ]حكومت كنى.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : به عدالت رفتار كن تا پادشاهى كنى.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : سياستِ دادگرانه سه چيز است: نرمىِ توأم با دورانديشى، عدالت كامل، و احسان همراه با ميانه روى.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : با هيچ چيز مانند عدالت، شهرها آباد نگرديده است.

پرینت احادیث 

امام علی علیه السلام

اَحـْسـِنـُوا تـِلاوَةَ الْقـُرْآنِ فـَاِنَّهُ اَنـْفـَعُ الْقـَصـَصِ وَاسـْتـَشـْفـُوا بـِهِ فـَاِنَّهُ شـِفـاءُ الصُّدُورِ
قرآن را نيكو تلاوت كنيد كه سودمندترين داستانها است و از آن شفا بجوييد كه شفاى سينه ها است

شرح غررالحكم : ج 2، ص 657

تعداد كتابها : 111

تعداد احاديث : 45456

تعداد تصاویر : 685

تعداد حدیث روز : 646

تعداد کلید واژه ها : 608

تعداد اعضاء : 3419