کتابخانه احادیث شیعه

نهى از دشمنى با يكديگر

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : كسى كه بر دَه نفر فرمانروا شود و در ميانشان به عدالت رفتار نكند، روز قيامت در حالى آورده مى شود كه دستها و پاها و سرش در سوراخ تيشه اى جاى داده شده است.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : جبرئيل عليه السلام درباره هيچ چيز به اندازه دورى كردن از دشمنى با مردم، به من سفارش نكرد.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هيچگاه جبرئيل عليه السلام نزد من نيامد، مگر اين كه مرا پند داد، و آخرين سخنش به من اين بود: از دشمنى كردن با مردم بپرهيز؛ زيرا اين كار عيب نهفته را آشكار مى سازد و عزّت و احترام را از بين مى برد.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : من بعد از نهى شدن از بت پرستى، از چيزى به اندازه كشمكش كردن با مردمان نهى نشدم.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : از مخاصمه كردن با مردم بپرهيزيد، كه اين كار عيبها را برملا مى سازد و خوبيها را دفن مى كند.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هركه با مردم بستيزد ، انسانيتش ساقط شود و حرمتش از بين برود.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : دشمنى كردن با مردان از خصلتهاى مردمان نابخرد است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : رأس نابخردى، دشمنى كردن با مردم است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : چيره جويى بر همتايان و دشمنى كردن با مردان، انتخابى نارواست.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : چيره جويى بر همتايان، و آشكار ساختن دشمنى با دشمنان، و مخالفت كردن با كسى كه مى تواند گزند برساند، انتخاب بدى است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام ـ در گفتارى به فرزندانش ـ فرمود : فرزندان من! از دشمنى كردن با مردم بپرهيزيد؛ زيرا آنان از دو نوع خارج نيستند: يا دانايند كه با شما مكر مى كنند يا نادانند كه در ضدّيت با شما شتاب مى ورزند.
نمایش منبع
امام زين العابدين عليه السلام : هرگز با كسى دشمنى مكن، هرچند گمان برى كه او به تو زيان نمى رساند، و به دوستى با هيچ كس بى رغبتى مكن، هرچند تصوّر كنى كه سودى به تو نمى رساند؛ زيرا نمى دانى كه چه وقت به دوستت محتاج مى شوى و نمى دانى كى از دشمنت ترسان مى گردى.
نمایش منبع
امام باقر عليه السلام : از ستيزه گرى دورى كنيد؛ زيرا اين كار دل را تباه مى كند و نفاق به بار مى آورد.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : از دشمنى كردن با مردمان بپرهيز؛ زيرا اين كار ننگ و زيان در پى دارد و عيب و بدى را آشكار مى سازد.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام علی عليه ‏السلام : :

خِلطَةُ أبناءِ الدُّنيا تَشينُ الدِّينَ، و تُضعِفُ اليَقينَ؛

معاشرت با دنياپرستان دين را عيبناك و يقين را سست مى‏ كند.

غرر الحكم : ح5072

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3459