کتابخانه احادیث شیعه

شكنجه دادن مردم

امام على عليه السلام : خداوند شش طايفه را به سبب داشتن شش خصلت عذاب مى كند: عربها را به سبب عصبيت، ملاّكان را به سبب تكبّر، فرمانروايان را به سبب ستم، فقيهان را به سبب حسادت، بازرگانان را به سبب خيانت و روستاييان را به سبب جهالت.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : روز قيامت به پيادگان (ملتزمان ركاب سلاطين) گفته مى شود: تازيانه هايتان را بيندازيد و وارد دوزخ شويد.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : روز قيامت به يَساول (رييس مأموران) گفته مى شود: تازيانه ات را بگذار و به جهنّم برو.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : در آخر الزمان در ميان اين امت مردمانى خواهند بود كه با خود تازيانه هايى مانند دم گاو حمل مى كنند. اينان روز و شبِ خود را در نارضايى و خشم خدا به سر مى برند.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : [مردم را] با عذاب خدا شكنجه نكنيد.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : كسى حق ندارد با آتش، عذاب و شكنجه دهد، مگر خداوندِ آتش.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : خداوند عزّ و جلّ كسانى را كه در دنيا مردم را شكنجه مى دهند روز قيامت عذاب مى كند.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هيچ كس از شما نبايد در جايى كه مردى را به ستم تازيانه اى مى زنند بايستد؛ زيرا لعنت خدا بر كسانى كه در آن جا حاضر باشند و مانع زدن تازيانه نشوند، فرود مى آيد.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : سوگند به آن كه جانم در دست اوست، هيچ كس تازيانه اى به ستم بر كسى نزند مگر اين كه فرداى قيامت در آتش دوزخ همانند آن تازيانه بر او نواخته شود.
نمایش منبع
صحيح مسلم ـ عروه به نقل از هشام بن حكيم بن حزام ـ : وى در شام به عدّه اى برخورد كه در آفتاب سر پا نگه داشته شده و روى سرهايشان روغن ريخته شده بود. پرسيد: چه خبر است؟ گفته شد: به خاطر ندادن خراج شكنجه مى شوند. هشام گفت: بدرستى كه از رسول خدا صلى الله عليه و آله شنيدم كه مى فرمايد: خداوند كسانى را كه در دنيا شكنجه دهند، شكنجه خواهد داد.
نمایش منبع
سنن أبى داوود ـ به نقل از حمزه اسلمى ـ : رسول خدا صلى الله عليه و آله مرا فرمانده گروهى از سپاهيان كرد و به من فرمود: اگر فلانى را ديديد، او را در آتش بسوزانيد. من به راه افتادم. رسول خدا مرا صدا زد. به سوى ايشان برگشتم. حضرت فرمود: اگر فلان را ديديد، او را بكشيد و نسوزانيد؛ زيرا كسى با آتش شكنجه ندهد، مگر خداوند (خالق) آتش.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هر كس كسى را به ستم تازيانه اى زند، خداوند متعال تازيانه اى از آتش بر او زند.
نمایش منبع
امام باقر عليه السلام : نخستين چيزى را كه اميران روا شمردند، شكنجه بود، علّتش هم دروغى است كه انس بن مالك به رسول خدا صلى الله عليه و آله بست و نقل كرد كه آن حضرت دست مردى را به ديوار ميخ زد. از اين جا بود كه اُمرا شكنجه دادن را روا شمردند.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام حسن عسکری عليه ‏السلام : :

لايَشْغَلَكَ رِزْقٌ مَضـْمُونٌ عَـنْ عَـمَلٍ مَفـْرُوضٍ؛

مبادا روزى تضمين شده (كه در هرحال به تو مى‏ رسد) تو را از كار واجب باز دارد.

تحف العقول: ص489

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3461