کتابخانه احادیث شیعه

سزاى كسى كه عذر نمى پذيرد

امام زين العابدين عليه السلام : اگر مردى از طرف راستت به تو ناسزا گفت و سپس به طرف چپت آمد و عذر خواست، عذرش را بپذير.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر كس برادرش به عذرخواهى نزد او آيد، بايد عذرش را بپذيرد، خواه عذرش موجّه باشد يا نا موجّه كه اگر نپذيرد كنار حوض [كوثر ]بر من وارد نشود.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر كس برادرش از او عذرخواهى كند و عذرش را نپذيرد، او را گناهى مانند گناه باجگير باشد.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر كس برادر مسلمانش از گناهى كه نسبت به او كرده عذر بخواهد و او عذرش را نپذيرد، فردا[ى قيامت] كنار حوض كوثر بر من وارد نمى شود.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر كه عذرخواهى كسى را، چه عذرش موجّه باشد يا نباشد، نپذيرد، در كنار حوض كوثر بر من وارد نشود.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله ـ در سفارش به على عليه السلام ـ فرمود : هر كه پوزش را نپذيرد چه پوزش خواهنده راست بگويد يا دروغ، به شفاعت من دست نيابد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بزرگترين گناه، نپذيرفتن عذر است.
نمایش منبع
امام زين العابدين عليه السلام ـ در دعا ـ گفت : بار خدايا! از تو عذر مى خواهم اگر در حضور من به كسى ستم شده و من ياريش نكرده باشم ··· و كسى به من بدى كرده و عذر خواسته است و من عذرش را نپذيرفته باشم.
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق عليه ‏السلام : :

أحَبُّ الأعمالِ إلى اللّه‏ِ عَزَّوجلَّ الصَّلاةُ، و هي آخِرُ وَصايا الأنبياءِ؛

محبوبترين كارها نزد خداوند عز و جل، نماز است و آن آخرين سفارش پيامبران مى ‏باشد.

من لا يحضره الفقيه : 1/210/ 638

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469