کتابخانه احادیث شیعه

گوناگون

امام على عليه السلام : هر كس بدون ارتكاب گناهى عذرخواهى كند، خود را گنهكار قلمداد كرده است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : علم، راه عذر را بر بهانه جويان مى بندد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هرگاه توانايى، كاستى گيرد، تمسّك به عذر و بهانه ها فزونى يابد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : پوزش [از خطا]، دليل خردمندى است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : پوزش خواهىِ دوباره، يادآورى كردن گناه است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : در گذشته برادرى دينى داشتم ··· او هيچ كس را، بر كارى كه مى شد در آن عذر آورد، سرزنش نمى كرد و صبر مى كرد تا عذر او را بشنود.
نمایش منبع
امام حسن عليه السلام : علم، راه عذر را بر جويندگان دانش بسته است.
نمایش منبع
امام حسن عليه السلام : گناه را زود كيفر مده، بلكه ميان گناه و كيفر، راهى براى عذرخواهى باقى بگذار.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام حسن مجتبی عليه السلام : :

صاحِبِ النّاسَ مِثلَ ما تُحِبُّ أن يُصاحِبوكَ بهِ؛

با مردم آن گونه رفتار كن كه دوست دارى با تو رفتار كنند.

أعلام الدين ، ٢٩٧

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3454