کتابخانه احادیث شیعه

ثمرات شناخت

امام على عليه السلام : هر كه علم (معرفت) به خدا در دلش جاى گيرد، بى نيازى از خلق خدا در آن مأوى گزيند.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر كه خدا را شناخت و به عظمتش پى برد، دهان خويش را از گفتار [ناصواب] و معده اش را از خوراك [زيادى و حرام] نگه داشت و با روزه و شب زنده دارى خود را رنجه كرد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : اندكى شناخت، موجب دل بركندن از دنيا مى شود.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هر كه شناختش درست باشد، جانش و همّتش از اين جهان فانى، روي گردان شود.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : ثمره شناخت، پشت كردن به سراى فناست.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : در شگفتم از كسى كه پروردگارش را مى شناسد، چگونه براى سراى جاويد نمى كوشد؟!
نمایش منبع
امام على عليه السلام : اگر [براستى] در كار خود انديشيده اى يا به خود شناسى رسيده اى، از دنيا روى بگردان و دل از آن بر كن؛ زيرا كه دنيا سراى شور بختان است نه سراى نيكبختان. خوشى و شادمانى آن دروغ ، زر و زيورش فريب و تكّه ابرهايش پراكنده است و عطايايش باز گرفته مى شود.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : در شگفتم از كسى كه خود را شناخته است، چگونه به سراى فانى خو مى گيرد؟!
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هر كه خداوند سبحان را شناسد هرگز بدبخت نشود.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هر كه خدا را شناسد، تنها شود.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هر كه به معرفت دست يابد خويشتندار شود.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : كسى كه عظمت خداى را شناخت، نسزد كه خويشتن را بزرگ بشمارد؛ زيرا بلند مرتبگىِ كسانى كه عظمت خدا را مى دانند به اين است كه در برابر او فروتن باشند.
نمایش منبع
امام زين العابدين عليه السلام ـ در دعا ـ گفت : و ما را از كسانى قرار ده كه با ياد تو از خواهشهاى نفس باز ماندند و با روشنى هاى شناخت، با انگيزهاى قدرت طلبى مخالفت كردند.
نمایش منبع
امام باقر عليه السلام : سزاوارترين خلق خدا به گردن نهادن در برابر قضاى الهى كسى است كه خداوند عزّ و جلّ را شناخت.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام حسن عسکری عليه ‏السلام : :

لايَشْغَلَكَ رِزْقٌ مَضـْمُونٌ عَـنْ عَـمَلٍ مَفـْرُوضٍ؛

مبادا روزى تضمين شده (كه در هرحال به تو مى‏ رسد) تو را از كار واجب باز دارد.

تحف العقول: ص489

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3461