کتابخانه احادیث شیعه

نهى از انديشيدن در ذات خدا

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : درباره هر چيزى بينديشيد، اما در ذات خدا نينديشيد.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : در آفرينش خدا بينديشيد، اما در [ذات] خدا نينديشيد كه نابود مى شويد.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : درباره آفريدگان انديشه كنيد، اما به آفريدگار نينديشيد؛ زيرا شما نمى توانيد به عظمت و قدر او پى ببريد.
نمایش منبع
تنبيه الخواطر: روزى رسول خدا صلى الله عليه و آله نزد عدّه اى كه مشغول بحث و گفتگو بودند، آمد و فرمود: درباره چه بحث و گفتگو مى كنيد؟ عرض كردند: درباره آفرينش خداوند عزّ و جلّ مى انديشيم. حضرت فرمود: همين كار را بكنيد؛ درباره آفريدگان او بينديشيد، اما درباره خودش (ذات خدا) انديشه نكنيد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هر كه در ذات خدا بينديشد، ملحد شود.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هر كه در ذات خدا انديشه كند، زنديق شود.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خردها در امواج خروشان ادراك او، گم شدند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام ـ در تمجيد خداوند ـ فرمود : بر اثر شگفتيهاى تدبيرش، براى بينندگان آشكار و به سبب شكوه عزّتش، از انديشه و اوهام انديشندگان پنهان است.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : از انديشيدن درباره [ذات ]خدا بپرهيزيد؛ زيرا انديشه كردن در خدا جز بر حيرت و گمراهى نمى افزايد. همانا خداوند عزّ و جلّ را نه ديدگان در مى يابند و نه به اندازه داشتن وصف مى شود.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : هر كه در چگونگى خدا بينديشد، نابود شود.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : اى سليمان! خدا مى فرمايد: «فرجام كار به سوى پروردگار توست». پس؛ هر گاه سخن به خدا انجاميد دست نگه داريد.
نمایش منبع
حدیث روز 

حضرت عیسی علیه السلام : :

لا تَتَّخِذُوا الدُّنيا رَبّا فَتَتَّخِذَكُم عَبيدا؛

دنيا را خداوندگار خويش مگيريد كه شما را به بندگى مى‏ گيرد.

تنبيه الخواطر: ج1، ص129

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3462