عضویت نظرات درباره پايگاه تماس با ما

نهى از انديشيدن در ذات خدا

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : درباره هر چيزى بينديشيد، اما در ذات خدا نينديشيد.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : در آفرينش خدا بينديشيد، اما در [ذات] خدا نينديشيد كه نابود مى شويد.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : درباره آفريدگان انديشه كنيد، اما به آفريدگار نينديشيد؛ زيرا شما نمى توانيد به عظمت و قدر او پى ببريد.

پرینت احادیث

تنبيه الخواطر: روزى رسول خدا صلى الله عليه و آله نزد عدّه اى كه مشغول بحث و گفتگو بودند، آمد و فرمود: درباره چه بحث و گفتگو مى كنيد؟ عرض كردند: درباره آفرينش خداوند عزّ و جلّ مى انديشيم. حضرت فرمود: همين كار را بكنيد؛ درباره آفريدگان او بينديشيد، اما درباره خودش (ذات خدا) انديشه نكنيد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : هر كه در ذات خدا بينديشد، ملحد شود.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : هر كه در ذات خدا انديشه كند، زنديق شود.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : خردها در امواج خروشان ادراك او، گم شدند.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام ـ در تمجيد خداوند ـ فرمود : بر اثر شگفتيهاى تدبيرش، براى بينندگان آشكار و به سبب شكوه عزّتش، از انديشه و اوهام انديشندگان پنهان است.

پرینت احادیث

امام صادق عليه السلام : از انديشيدن درباره [ذات ]خدا بپرهيزيد؛ زيرا انديشه كردن در خدا جز بر حيرت و گمراهى نمى افزايد. همانا خداوند عزّ و جلّ را نه ديدگان در مى يابند و نه به اندازه داشتن وصف مى شود.

پرینت احادیث

امام صادق عليه السلام : هر كه در چگونگى خدا بينديشد، نابود شود.

پرینت احادیث

امام صادق عليه السلام : اى سليمان! خدا مى فرمايد: «فرجام كار به سوى پروردگار توست». پس؛ هر گاه سخن به خدا انجاميد دست نگه داريد.

پرینت احادیث 

امیر المؤمنین علی علیه السلام :

مَن يَطلُبِ الهِدايَةَ مِن غَيرِ أهلِها يَضِلَّ؛
هر كس هدايت را از كسى كه اهل آن نيست بخواهد، گمراه شود.

غرر الحكم ، ح 8501

چهل حدیث « روزه »

تعداد كتابها : 111

تعداد احاديث : 45456

تعداد تصاویر : 685

تعداد حدیث روز : 646

تعداد کلید واژه ها : 608

تعداد اعضاء : 3450