عضویت نظرات درباره پايگاه تماس با ما

نظام توحيد

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : توحيد، آشكارش در نهان آن است و نهان در آشكارش. آشكارش توصيف شده اى نا ديدنى است و نهانش موجودى آشكار است. در همه جا حضور دارد و هيچ جا، حتى لحظه اى، از وجود او خالى نيست، حضور دارد اما محدود [به جا و مكانى ]نيست و غايب است، اما ناپيدا نيست.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : همانا سر آغاز بندگى خدا، شناختن اوست و بنياد شناخت او، يگانه دانستنش و سر رشته يگانگى او، نفى صفات از اوست؛ زيرا كه خردها گواهند كه هر صفت و موصوفى آفريده است و هر آفريده اى گواهى دهد كه او را آفريدگارى است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : توحيد، آن است كه او را به وهم در نياورى.

پرینت احادیث

امام صادق عليه السلام ـ خطاب به مردى ـ فرمود : توحيد آن است كه آنچه را بر خود روا مى دانى بر پروردگارت روا ندانى، و عدل آن است كه آنچه را آفريدگارت به سبب آن تو را ملامت و سرزنش كرده به او نسبت ندهى.

پرینت احادیث

امام رضا عليه السلام : نخستين گام در بندگى خدا شناخت اوست و پايه شناخت خداوند بلند نام، يگانه دانستن اوست و نظام توحيدش نفى حدّ و حدود از اوست؛ زيرا خردها بر اين گواهى مى دهند كه هر موجود محدودى مخلوق است.

پرینت احادیث 

امام علی علیه السلام

اَحـْسـِنـُوا تـِلاوَةَ الْقـُرْآنِ فـَاِنَّهُ اَنـْفـَعُ الْقـَصـَصِ وَاسـْتـَشـْفـُوا بـِهِ فـَاِنَّهُ شـِفـاءُ الصُّدُورِ
قرآن را نيكو تلاوت كنيد كه سودمندترين داستانها است و از آن شفا بجوييد كه شفاى سينه ها است

شرح غررالحكم : ج 2، ص 657

تعداد كتابها : 111

تعداد احاديث : 45456

تعداد تصاویر : 685

تعداد حدیث روز : 646

تعداد کلید واژه ها : 608

تعداد اعضاء : 3419