کتابخانه احادیث شیعه
پرینت احادیث

علم خدا به گذشته بسان علم اوست به آينده

امام على عليه السلام : علم او به مردگان گذشته همچون علم او به زندگان آينده است و علم او به آنچه در آسمانهاى برين است، همانند علم اوست به آنچه در زمينهاى زيرين است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : پيش از پديد آوردن اشياء به آنها علم داشته است؛ بنا بر اين، بعد از پديد آمدنشان بر علم او چيزى افزون نشد. علم او به اشياء، پيش از آن كه به وجود آيند، همانند علم اوست به آنها بعد از پديد آوردنشان.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هر پنهانى پيش تو آشكار است.
نمایش منبع
امام باقر عليه السلام : خدا به آنچه پديد مى آيد، هميشه عالم بوده است. پس، علم او به اشياء پيش از بود شدنشان، مانند علم اوست به آنها بعد از پديد آمدنشان.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام ـ در پاسخ به اين پرسش كه آيا خدا پيش از آفرينش آسمانها و زمين به آنچه بوده و آنچه پديد مى آيد علم داشته است ـ فرمود : آرى، پيش از آن كه آسمانها و زمين را بيافريند [به همه چيز علم داشته است].
نمایش منبع
حدیث روز 

امام على عليه‏ السلام درباره حضرت عيسى عليه‏ السلام فرمودند : :

. . . وَلامالٌ يَلفِتُهُ و لا طَمَعٌ يُذِلُّهُ ، دابَّتُهُ رِجلاهُ و خادِمُهُ يَداهُ؛

... نه مال و ثروتى داشت كه او را به خود مشغول گرداند و نه طمعى كه به خوارى‏ اش اندازد ، مركب او دو پايش بود و خدمت كارش دو دستش.

نهج البلاغه ، خطبه 160

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3454