کتابخانه احادیث شیعه

خدا تواناست

امام على عليه السلام : هر توانايى، جز او، آميخته اى از توانايى و ناتوانى است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هر قادرى، جز خداوند سبحان، مقدور است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : او قادر بود در زمانى كه مقدورى نبود است [قدرت ، ازلى و از صفات ذاتى خداست].
نمایش منبع
امام على عليه السلام ـ آن گاه كه به او گفته شد آيا پروردگار تو مى تواند دنيا را در داخل تخم مرغى جاى دهد ـ فرمود : نسبت عجز به خداوند تبارك و تعالى نمى توان داد، اما آنچه از من پرسيدى شدنى نيست.
نمایش منبع
امام باقر عليه السلام : خداوند عزّ و جلّ در وصف نيايد؛ چگونه به وصف درآيد حال آن كه در كتاب خود فرموده است: «خدا را چنان كه در خور اوست نشناختند»؟ پس، به هيچ قدرتى توصيف نشود مگر اين كه بزرگتر و بالاتر از آن باشد.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : خداوند تبارك و تعالى، قدرتش اندازه گيرى نمى شود و بندگان توانايى توصيف او را ندارند.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : ابليس به عيسى بن مريم عليه السلام گفت: آيا پروردگار تو مى تواند [كره ]زمين را داخل تخم مرغى جاى دهد، بدون آن كه زمين را كوچك و تخم مرغ را بزرگ كند؟ عيسى عليه السلام فرمود: واى بر تو! خدا به صفت ناتوانى وصف نمى شود؛ كسى كه بتواند زمين را كوچك گرداند و تخم مرغ را بزرگ [چندان كه زمين داخل آن جاى گيرد ]تواناتر از چنين كسى كيست؟
نمایش منبع
امام رضا عليه السلام ـ آن گاه كه به او گفته شد آيا پروردگار تو مى تواند دنيا را در داخل تخم مرغى جاى دهد ـ فرمود : آرى، در چيزى كوچكتر از تخم مرغ هم مى تواند زمين را جاى دهد! آن را در چشم تو كه كوچكتر از تخم مرغ مى باشد جاى داده است؛ اگر چشمانت را باز كنى آسمان و زمين و هر آنچه را كه ميان آسمان و زمين است مشاهده مى كنى، در حالى كه اگر خداوند بخواهد تو را از ديدن آنها كور مى گرداند.
نمایش منبع
حدیث روز 

حضرت عیسی علیه السلام : :

لا تَتَّخِذُوا الدُّنيا رَبّا فَتَتَّخِذَكُم عَبيدا؛

دنيا را خداوندگار خويش مگيريد كه شما را به بندگى مى‏ گيرد.

تنبيه الخواطر: ج1، ص129

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3462