کتابخانه احادیث شیعه

خدا صَمَد است

امام على عليه السلام : صمد، يعنى داراى اجزاء نيست.
نمایش منبع
امام على عليه السلام ـ در توحيد خدا ـ فرمود : كسى كه براى خدا چگونگى تعيين كند، يگانه اش ندانسته است و كسى كه براى او مانند قرار دهد، به حقيقت او نرسيده است و كسى كه او را به چيزى شبيه كند، او را قصد نكرده [و آن چه به عنوان خدا معتقد است خدا نيست] و كسى كه به او اشاره كند و به وهمش در آورد، او را صمد ندانسته است [بلكه مشار اليه او و خدايى كه در وهمش آورده چيز ديگرى است نه خدا].
نمایش منبع
امام حسين عليه السلام : صمد، كسى است كه ميانْ تهى [ممكن الوجود] نيست؛ صمد كسى است كه سرورى و مهتريش در اوج است؛ صمد كسى است كه نه مى خورد و نه مى آشامد؛ صمد كسى است كه نمى خوابد؛ صمد آن مانايى است كه پيوسته بوده و خواهد بود.
نمایش منبع
امام زين العابدين عليه السلام : صمد كسى است كه شريك ندارد و نگهدارى از چيزى او را خسته و گرانبار نمى كند و هيچ چيز از او پنهان نيست.
نمایش منبع
امام زين العابدين عليه السلام : صمد، كسى است كه هرگاه چيزى بخواهد، به آن مى گويد: هست شو و او بى درنگ هستى مى يابد. صمد كسى است كه اشياء را ايجاد كرد و آنها را نا همگون و همگون و جفت آفريد و يگانگى و يكتايى را منحصر به خود گردانيد و نه ضدّى دارد، نه همتايى و نه مانندى و نه نظيرى.
نمایش منبع
امام باقر عليه السلام : صمد، مهترى است كه فرمانش برده مى شود و فرادستى ندارد كه به او امر و نهى كند.
نمایش منبع
امام باقر عليه السلام ـ در تفسير صمد ـ فرمود : يعنى سرورى كه در كم و زياد، قصد او شود (دست نياز سوى او دراز گردد).
نمایش منبع
حدیث روز

امام حسین علیه السلام : :

إنَّ النّاسَ عَبيدُ الدُّنيا، وَ الدّينُ لَعقٌ عَلى ألسِنَتِهِم يَحوطونَهُ ما دَرَّت مَعايِشُهُم، فَإِذا مُحِّصوا بِالبَلاءِ قَلَّ الدَّيّانونَ؛

مردم، بنده دنيايند و به ظاهر، دم از دين مى‏ زنند و تا زمانى كه زندگی‏شان تأمين شود، از آن دفاع می‌كنند؛ امّا چون در بوته آزمايش قرار گيرند، ديندارانْ اندك‏ اند.

تحف العقول، ص245

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469