کتابخانه احادیث شیعه

خوبى

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : خوبى و بدى [به سان] دو خليفه اند كه براى مردم منصوب مى شوند؛ بدى به مردم خود مى گويد: [مرا ]بگيريد ، [مرا ]بگيريد ؛ و خوبى به مردمش مى گويد: به من روى آوريد، به من روى آوريد. هر گروه ناچار از خليفه خود پيروى مى كنند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خوبى مايه سرورى است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خوبى كردن، شرافت و افتخار است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خوبى كردن، بالاترين سرورى است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خوبى كردن، كمك به ستمديده و ميهمان نوازى، ابزار سرورى است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : از بهترين اعمال انسان، احسان و خوبى است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خوبى كردن، زراعتى از بالنده ترين زراعت ها و گنجى از برترين گنجهاست. پس، ناسپاسىِ نا سپاسان و نمك نشناسىِ نمك نشناسان، نبايد تو را به خوبى كردن بى رغبت سازد؛ زيرا آن كسى كه خوبىِ تو درباره آنان را مى شنود [يعنى خداوند] پاداش كار تو را مى دهد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : تا جايى كه توانايى بر كار خوب داريد، خوبى كنيد؛ زيرا خوبى ، [آدمى را ]از مهلكه ها و مرگهاى ناگوار نگه مى دارد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خوبى كردن، بندگى [كسى را كه به او خوبى شده به ارمغان ]مى آورد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : در شگفتم كسى كه برده ها را با مال خود مى خرد، چرا با احسانِ خويش، آزادها را نمى خرد و برده [احسان] خود نمى گرداند؟
نمایش منبع
امام حسين عليه السلام : بدانيد كه خوبى كردن، ستايش به بار مى آورد و پاداش در پى دارد. اگر خوبى را به صورت مردى ببينيد هر آينه آن را نيكو و زيبا و خوشايند و برتر از همه جهانيان خواهيد ديد و اگر پستى را ببينيد آن را ناهنجار و زشت و بد منظر كه دلها از آن مى گريزد و چشمها به رويش بسته مى شود، خواهيد ديد.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : من خوبى را مانند نامش [خوب و زيبا] ديدم. هيچ چيز برتر از خوبى نيست، مگر پاداش آن [كه خدا به نيكوكار مى دهد]. چنين نيست كه هر كس دوست داشته باشد به مردم خوبى كند، اين كار را انجام دهد و چنين نيست كه هر كس رغبت به خوبى كردن داشته باشد، توان انجام آن را داشته باشد و نه هر كه توانايى بر خوبى كردن را داشته باشد، فرصت و توفيق آن را نيز به دست آورد. بلكه هر گاه رغبت و توانايى و فرصت و توفيق با هم جمع شوند، آن گاه است كه خوشبختىِ طالب و مطلوب به طور كامل فراهم آمده است.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : خوبى كردن، زكات نعمتهاست··· هر چيزى كه زكاتش داده شود، از خطرِ باز پس گيرى [خدا] در امان است.
نمایش منبع
امام جواد عليه السلام : نيكوكاران به نيكى كردن نيازمندترند تا كسانى كه به آن نيازمندند؛ زيرا پاداش و افتخار و نيك ناميش از آنِ آنهاست. بنا بر اين، آدمى هر خوبى كه كند، نخست به خود كرده است. پس، نبايد به خاطر خوبيى كه به خود كرده از ديگران سپاسگزارى بخواهد.
نمایش منبع
مستدرك الوسائل: مسيح عليه السلام به يارانش فرمود : آن چيزى را كه طعمه آتش نمى شود، زياد فراهم آوريد. عرض كردند: آن چيست؟ فرمود: خوبى كردن.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام علی علیه السلام : :

اِذا هِبْتَ اَمْرا فَقَعْ فيهِ فَاِنَّ شِدَّةَ تَوَقّيهِ اَعْظَمُ مِمّا تَخافُ مِنْهُ؛

هرگاه از كارى هراس و بيم داشتى، خود را در آغوش همان كار بيفكن، چرا كه سختى پرهيز و هراس، بزرگتر از خود آن چيزى است كه از آن مى‏ ترسى.

نهج البلاغه، حكمت 175

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3461