کتابخانه احادیث شیعه

امر به معروف و نهى از منكر

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر كه امر به معروف و نهى از منكر كند، او جانشين خدا در زمين و جانشين رسول اوست.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : نهايت دين، امر به معروف و نهى از منكر و بر پا داشتن حدود [الهى ]است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : قوام شريعت به امر به معروف و نهى از منكر و بر پاداشتن حدود [الهى ]است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام ـ در سفارش به محمّد بن حنفيّه ـ فرمود : به خوبى فرمان ده تا اهل آن باشى؛ زيرا تماميّت و كمال كارها نزد خداوند تبارك و تعالى امر به معروف و نهى از منكر است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : همه كارهاى خوب و جهاد در راه خدا، در مقايسه با امر به معروف و نهى از منكر نيست مگر همچون آب دهانى كه در دريايى ژرف انداخته شود.
نمایش منبع
امام على عليه السلام ـ خطاب به مردى كه در جنگ صفين به آن حضرت گفت: تو به عراق خود بر گرد و ما به شاممان بر مى گرديم ـ فرمود : مى دانم كه اين سخن تو از روى خيرخواهى و دلسوزى است··· خداوند تبارك و تعالى راضى نمى شود كه در زمين نافرمانى شود و دوستان او خاموش بنشينند و دم بر نياورند و امر به معروف و نهى از منكر نكنند. بنا بر اين، من جنگيدن را آسانتر از كند و زنجيرهاى دوزخ يافتم.
نمایش منبع
امام على عليه السلام ـ درباره آيه «و در برابر هر آن چه به تو مى رسد صبر كن» ـ فرمود : مقصود سختيها و آزارهايى است كه در راه امر به معروف و نهى از منكر به انسان مى رسد.
نمایش منبع
امام باقر عليه السلام : امر به معروف و نهى از منكر دو خوى از خوهاى خداوند عزّ و جلّ هستند. هر كه آنها را يارى دهد خداوند عزّتش بخشد و هر كه تنهايشان گذارد خداوند عزّ و جلّ او را تنها گذارد.
نمایش منبع
امام باقر يا امام صادق عليهما السلام : واى بر كسى كه با امر به معروف و نهى از منكر، خدا را ديندارى نكند.
نمایش منبع
حدیث روز

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : :

مَن أحبَّ قَوماً حَشَرَهُ اللّه‏ُ فِى زُمرَتِهِم؛

هر كس گروهى را دوست بدارد، خدا او را در زمره آنان محشور خواهد كرد.

نهج الفصاحه: ص 609، ح 2986

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469