کتابخانه احادیث شیعه

تفسير عزّت

امام على عليه السلام : خوش خويى مؤمن از فروتنى است ··· و عزّتش در رها كردن گويه ها و وا گويه هاست.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هيچ عزّتى بالاتر از بردبارى نيست.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : عزّتى چون بردبارى نيست.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : عزّت، در رسيدن به انتقام است (همين كه به آن مرحله از توانايى رسيد كه بتواند انتقام بگيرد، همين براى عزّت و غلبه او كافى است و نياز نيست كه انتقام بكشد).
نمایش منبع
امام زين العابدين عليه السلام : فرمان بردن از فرمانروايان [الهى] كمال عزّت است.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : عزّت آن است كه هر گاه با حق رو به رو شدى، در برابر آن خوار باشى.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : راستى، عزّت است و نادانى، ذلّت.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : شرافت مؤمن در نماز شب خواندن اوست و عزّتش در آزار نرساندن به مردم.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام على عليه ‏السلام :

فَتَزَوَّدُوا فِى اَيّامِ الْفَناءِ لاَِيّامِ الْبَقاءِ

مردم ! در روزهاى فناپذير، براى روزگار جاودان، توشه برگيريد

نهج البلاغه : خ 157، ص 462

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3454