کتابخانه احادیث شیعه

تصميم

امام على عليه السلام : امّا خداوند سبحان فرستادگان خود را در تصميماتشان نيرومند قرار داد و در ظاهر، ناتوان و فقير گردانيد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام ـ در وصف پيامبر صلى الله عليه و آله ـ فرمود : برپا دارنده كار و فرمان تو بود و شتابنده در تحصيل رضايت تو، بى آن كه از پيشروى بترسد و عقب بنشيند و در عزم و تصميمش سستى نشان دهد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام ـ در وصف فرشتگان ـ فرمود : سستىِ ناشى از غفلتها بر تصميم آنها به كوشش [در عبادت ]چيره نگردد و تيرهاى خدعه آلود شهوتها و خواهشهاى نفسانى، همّتهاى آنان را آماج خود قرار ندهد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بيمارىِ سستىِ دلِ خود را با تصميم قوى درمان كن و خوابِ غفلتِ ديده بصيرتت را با بيدارى.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : عزم و تصميم [براى رسيدن به كمالات و مقامات عالى] با سور چرانى (راحت طلبى) سازگار نيست. چه بسيار خوابهاى شبانگاهى كه تصميمات روز را بر هم زده و چه بسيار تاريكيهايى كه ياد همّتهاى بلند را از خاطره ها زدوده است!
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هر كه تصميمش بد باشد، تيرش به خود او بر گردد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : به كارى كه درستى آن برايت روشن نيست، تصميم مگير.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : ريشه تصميم، دورانديشى [يا قاطعيت] است و ميوه آن، كاميابى.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : با تصميم، به جنگ سستى برويد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : تصميم، بستگى به اندازه انديشه دارد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : ستايش خدايى را كه شريعت اسلام را پديد آورد و دسترسى به آبشخورهاى آن را براى وارد شوندگانش آسان گردانيد و پايه هاى آن را در برابر چيره جويانِ بر آن، استوار ساخت و آن را براى كسى كه بدان بپيوندند جايگاهى امن قرار داد··· و براى جوياىِ نشانِ [راه حق و رستگارى] نشانه و براى افراد مصمّم مايه بينش.
نمایش منبع
امام على عليه السلام ـ در برحذر داشتن از شيطان ـ فرمود : پس خشم و جدّيت خود را عليه او به كار گيريد .حديث ··· سواران خود را بر ضدّ شما فراخواند و با پيادگانش قصد راه شما را نمود [تا از راه راست منحرفتان سازد]، در هر نقطه اى شما را شكار مى كنند و سر انگشتانتان را قطع مى كنند، با هيچ حيله و با هيچ عزمى نمى توانيد [ضربات و گزندهاى] آنان را از خود دفع سازيد؛ اين همه در حالى است كه شما در محاصره انبوهى از عوامل ذلّت آور هستيد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام ـ در وصف آدم عليه السلام ـ فرمود : سپس، خداوند سبحان آدم را در سرايى جاى داد و وسايل زندگيش را در آن جا فراوان ساخت و جايگاهش را امن كرد و او را از ابليس و دشمنى او برحذر داشت. اما دشمن او، كه به زندگى آدم در سراى جاويدان و همدميش با نيكان رشك مى بُرد، او را فريفت. پس [آدم]، يقين را به شك فروخت و تصميم را به سستى و ضعف.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : چه مَثَلهاى درست و اندرزهاى شفابخشى! البته اگر به دلهاى پاك و گوشهاى شنوا و انديشه هاى مصمّم و خردهاى استوار و دورانديش برسند!
نمایش منبع
كشف الغمّه: امام زين العابدين عليه السلام هر گاه آيه «اى كسانى كه ايمان آورده ايد! از خدا بترسيد و با راستگويان همراه باشيد» را تلاوت مى كرد، مى گفت: بار خدايا! مرا به بالاترين درجات اين دعوت بالا ببر و با عطا كردن تصميمى استوار، ياريم كن.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام ـ در دعا ـ گفت : دانسته ام كه برترين ره توشه مسافرِ كوى تو، عزم استوار و خلوص نيّت است.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام رضا علیه السلام : :

اِجْعَلُوا لِأَنْفُسِكُمْ حَظّا مِنَ الدُّنْيا، بِاِعْطائِها ما تَشْتَهى مِنَ الْحَلالِ وَ مالَمْ يَنَلِ المُرُوَّةَ وَ لاسَرَفَ فيهِ، وَ اسْتَعينوُا بِذلِكَ عَلى اُمُورِ الدّينِ؛

براى خودتـان بهره ‏اى از دنيـا قرار دهـيد، به اينكه خواسته‏ هاى دل را از حلال به آن بدهيد، تا حدّى كه مروّت را از بين نبرد و اسراف در آن نباشد، و بدين وسيله، بر كارهاى دين، كمك بجوييد.

فقه الرضا عليه‏ السلام، ص 337

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3460