کتابخانه احادیث شیعه

جانمايه عفّت

امام على عليه السلام : خويشتندارى از شهوت، عفّت است و خويشتندارى از خشم، شجاعت.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : فضايل چهار گونه اند: اول حكمت، كه جانمايه آن انديشه است؛ دوم عفّت، كه جانمايه اش شهوت است؛ سوم قدرت، كه جانمايه اش خشم است؛ و چهارم عدالت، كه جانمايه اش اعتدال قواى نفس است.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام على عليه ‏السلام :

فَتَزَوَّدُوا فِى اَيّامِ الْفَناءِ لاَِيّامِ الْبَقاءِ

مردم ! در روزهاى فناپذير، براى روزگار جاودان، توشه برگيريد

نهج البلاغه : خ 157، ص 462

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3454