کتابخانه احادیث شیعه

بزرگترين عفّت

امام على عليه السلام : قناعت، برترينِ دو عفّت است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بدانيد كه قناعت و چيره گشتن بر شهوت، بزرگترين عفّت است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : قناعت، هم سنگ عفّت است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : كسى كه خود را بشناسد، بايد به قناعت و عفّت چنگ زند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام ـ در سفارش به محمّد بن ابى بكر آن گاه كه او را به حكومت مصر گماشت ـ فرمود : اى محمّد بن ابى بكر! بدان كه برترين عفّت، داشتنِ ورع در دينِ خداست و عمل به فرمانهاى او. و من تو را سفارش مى كنم كه در كار نهان و آشكار و درون و برونت از خدا پروا كنى.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام حسن مجتبی عليه السلام : :

صاحِبِ النّاسَ مِثلَ ما تُحِبُّ أن يُصاحِبوكَ بهِ؛

با مردم آن گونه رفتار كن كه دوست دارى با تو رفتار كنند.

أعلام الدين ، ٢٩٧

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3454