کتابخانه احادیث شیعه
پرینت احادیث

ترغيب به گذشت در هنگام قدرت داشتن

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر كس هنگام قدرت [بر انتقام] گذشت كند، خداوند در روز لغزش از او در گذرد.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر كس در زمانى كه قدرت [بر انتقام] دارد گذشت كند، خداوند در روز دشوارى از او گذشت كند.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : سزاوارترين مردم به گذشت كردن، تواناترين آنها بر كيفر رساندن است.
نمایش منبع
امام حسين عليه السلام : با گذشت ترين مردم، كسى است كه در زمان قدرت داشتن گذشت كند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هر گاه بر دشمنت قدرت يافتى، گذشت از وى را شكرانه قدرت يافتنت بر او قرار ده.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : گذشت، زكات پيروزى است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : گذشت، زكات قدرت است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : گذشت، زيور قدرت است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : گذشت كردن با وجود قدرت [انتقام]، سپرى در برابر عذاب خداوند سبحان است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : زيباترين كار شخصِ قدرتمند، گذشت است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بهترين گذشت، آن است كه از سرِ قدرت باشد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : نيكوترين خصلتهاى والاى انسانى، گذشتِ قدرتمند و بخشندگىِ تهيدست است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : در اوج قدرت فضيلت گذشت آشكار مى شود.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : زمانى كه قدرت دارى با گذشت باش و در زمان تنگدستى بخشنده و در عين نيازمندى ايثارگر، تا فضل تو به كمال رسد.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام علی عليه ‏السلام : :

أبخَلُ النّاسِ مَن بَخِلَ على نفسِهِ بمالِهِ و خلّفَهُ لِوُرّاثِهِ؛

بخيل‏ترين مردم كسى است كه مال خويش را از خود دريغ دارد و براى وارثانش بگذارد.

غرر الحكم : ح3253

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3459