عضویت نظرات درباره پايگاه تماس با ما

ترغيب به گذشت در هنگام قدرت داشتن

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر كس هنگام قدرت [بر انتقام] گذشت كند، خداوند در روز لغزش از او در گذرد.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر كس در زمانى كه قدرت [بر انتقام] دارد گذشت كند، خداوند در روز دشوارى از او گذشت كند.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : سزاوارترين مردم به گذشت كردن، تواناترين آنها بر كيفر رساندن است.

پرینت احادیث

امام حسين عليه السلام : با گذشت ترين مردم، كسى است كه در زمان قدرت داشتن گذشت كند.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : هر گاه بر دشمنت قدرت يافتى، گذشت از وى را شكرانه قدرت يافتنت بر او قرار ده.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : گذشت، زكات پيروزى است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : گذشت، زكات قدرت است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : گذشت، زيور قدرت است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : گذشت كردن با وجود قدرت [انتقام]، سپرى در برابر عذاب خداوند سبحان است .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : زيباترين كار شخصِ قدرتمند، گذشت است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : بهترين گذشت، آن است كه از سرِ قدرت باشد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : نيكوترين خصلتهاى والاى انسانى، گذشتِ قدرتمند و بخشندگىِ تهيدست است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : در اوج قدرت فضيلت گذشت آشكار مى شود.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : زمانى كه قدرت دارى با گذشت باش و در زمان تنگدستى بخشنده و در عين نيازمندى ايثارگر، تا فضل تو به كمال رسد.

پرینت احادیث 

امام علی علیه السلام

اَحـْسـِنـُوا تـِلاوَةَ الْقـُرْآنِ فـَاِنَّهُ اَنـْفـَعُ الْقـَصـَصِ وَاسـْتـَشـْفـُوا بـِهِ فـَاِنَّهُ شـِفـاءُ الصُّدُورِ
قرآن را نيكو تلاوت كنيد كه سودمندترين داستانها است و از آن شفا بجوييد كه شفاى سينه ها است

شرح غررالحكم : ج 2، ص 657

تعداد كتابها : 111

تعداد احاديث : 45456

تعداد تصاویر : 685

تعداد حدیث روز : 646

تعداد کلید واژه ها : 608

تعداد اعضاء : 3419