عضویت نظرات درباره پايگاه تماس با ما

خرد محكمترين پايه است

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : جانمايه آدمى خرد اوست و كسى كه خرد ندارد دين ندارد.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : افتخار انسان دين اوست و انسانيّتش خُلق [خوش] او و ريشه اش خرد او.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : حكايتِ خرد در دل، حكايتِ چراغ است در ميان خانه.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : خرد، محكمترين پايه است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : خرد، مَركَب دانايى است؛ دانايى مركب بردبارى است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : خرد از زشت كارى دور مى گرداند و به نيكيها فرا مى خواند.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : خرد، سامان دهنده هر كارى است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : درستى و سامان يافتن هر كارى، با خرد ميسّر است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : خرد، شمشيرى بُرنده است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : خرد، جامه جديدى است كه كهنه نمى شود.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : خرد، به سوى علّيين بالا مى رود.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : خرد، فرستاده حق است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : خرد، برترين چيزى است كه به او اميد بندند؛ نادانى زيانبارترين دشمن است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : خرد، انديشه و نگرش را نيكو مى گرداند.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : خرد، موجب هشيارى و احتياط مى شود؛ نادانى، فريب خوردن و هلاكت مى آورد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : خرد، در غربت آشنايى است؛ بى خردى در وطن غربت است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : خرد راهنمايى مى كند و مى رهاند؛ و نابخردى گمراه مى كند و به هلاكت مى افكند.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : بهترين توانگرى، خردمندى است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : بهترين بهره مندى مرد، خرد اوست؛ اگر به ذلّت افتد خردش او را به عزّت رساند، اگر زمين خورَد بلندش كند، اگر گمراه شود راهنماييش كند و اگر سخن بگويد سخنش را استوار گرداند.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : زيور مرد، خرد اوست.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : زيبايى در زبان است و كمال در خرد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : ريشه انسان، انديشه اوست و خردش دين او.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : در برابر روزگار، جز از خرد كمك نتوان گرفت.

پرینت احادیث

امام حسن عليه السلام : هيچ ثروتى، بالاتر از خرد نيست.

پرینت احادیث

امام صادق عليه السلام : هيچ ثروتى پر بركت تر از خردمندى نيست و هيچ فقرى پست تر از بى خردى.

پرینت احادیث

امام صادق عليه السلام : هيچ مالى، سودمندتر از خرد نيست.

پرینت احادیث 

امام سجاد علیه السلام :

مَنْ قَنَعَ بِما قَسَّمَ اللّه‏ُ لَهُ فَهُوَ مِنْ اَغْنَى النـاس؛
هر كس به تقسيم الهى قانع باشد از بى ‏نيـازترين مـردم اسـت.

كشف الغمه: ج 2، ص 102

چهل حديث « گهرهاى سجادى » عليه السلام

تعداد كتابها : 111

تعداد احاديث : 45456

تعداد تصاویر : 685

تعداد حدیث روز : 646

تعداد کلید واژه ها : 608

تعداد اعضاء : 3445