کتابخانه احادیث شیعه

خرد محكمترين پايه است

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : جانمايه آدمى خرد اوست و كسى كه خرد ندارد دين ندارد.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : افتخار انسان دين اوست و انسانيّتش خُلق [خوش] او و ريشه اش خرد او.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : حكايتِ خرد در دل، حكايتِ چراغ است در ميان خانه.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خرد، محكمترين پايه است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خرد، مَركَب دانايى است؛ دانايى مركب بردبارى است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خرد از زشت كارى دور مى گرداند و به نيكيها فرا مى خواند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خرد، سامان دهنده هر كارى است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : درستى و سامان يافتن هر كارى، با خرد ميسّر است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خرد، شمشيرى بُرنده است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خرد، جامه جديدى است كه كهنه نمى شود.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خرد، به سوى علّيين بالا مى رود.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خرد، فرستاده حق است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خرد، برترين چيزى است كه به او اميد بندند؛ نادانى زيانبارترين دشمن است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خرد، انديشه و نگرش را نيكو مى گرداند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خرد، موجب هشيارى و احتياط مى شود؛ نادانى، فريب خوردن و هلاكت مى آورد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خرد، در غربت آشنايى است؛ بى خردى در وطن غربت است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خرد راهنمايى مى كند و مى رهاند؛ و نابخردى گمراه مى كند و به هلاكت مى افكند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بهترين توانگرى، خردمندى است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بهترين بهره مندى مرد، خرد اوست؛ اگر به ذلّت افتد خردش او را به عزّت رساند، اگر زمين خورَد بلندش كند، اگر گمراه شود راهنماييش كند و اگر سخن بگويد سخنش را استوار گرداند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : زيور مرد، خرد اوست.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : زيبايى در زبان است و كمال در خرد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : ريشه انسان، انديشه اوست و خردش دين او.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : در برابر روزگار، جز از خرد كمك نتوان گرفت.
نمایش منبع
امام حسن عليه السلام : هيچ ثروتى، بالاتر از خرد نيست.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : هيچ ثروتى پر بركت تر از خردمندى نيست و هيچ فقرى پست تر از بى خردى.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : هيچ مالى، سودمندتر از خرد نيست.
نمایش منبع
حدیث روز

امام علی عليه ‏السلام : :

بِـرُّوا آباءَكُمْ يَبِـرُّكُمْ أَبْنـاؤُكُمْ؛

به پدران خود خوبى كنيد، تا پسرانتان هم به شما خوبى كنند.

غررالحكم: ج3، ص267

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469