عضویت نظرات درباره پايگاه تماس با ما

خرد محكمترين پايه است

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : جانمايه آدمى خرد اوست و كسى كه خرد ندارد دين ندارد.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : افتخار انسان دين اوست و انسانيّتش خُلق [خوش] او و ريشه اش خرد او.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : حكايتِ خرد در دل، حكايتِ چراغ است در ميان خانه.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : خرد، محكمترين پايه است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : خرد، مَركَب دانايى است؛ دانايى مركب بردبارى است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : خرد از زشت كارى دور مى گرداند و به نيكيها فرا مى خواند.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : خرد، سامان دهنده هر كارى است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : درستى و سامان يافتن هر كارى، با خرد ميسّر است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : خرد، شمشيرى بُرنده است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : خرد، جامه جديدى است كه كهنه نمى شود.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : خرد، به سوى علّيين بالا مى رود.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : خرد، فرستاده حق است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : خرد، برترين چيزى است كه به او اميد بندند؛ نادانى زيانبارترين دشمن است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : خرد، انديشه و نگرش را نيكو مى گرداند.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : خرد، موجب هشيارى و احتياط مى شود؛ نادانى، فريب خوردن و هلاكت مى آورد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : خرد، در غربت آشنايى است؛ بى خردى در وطن غربت است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : خرد راهنمايى مى كند و مى رهاند؛ و نابخردى گمراه مى كند و به هلاكت مى افكند.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : بهترين توانگرى، خردمندى است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : بهترين بهره مندى مرد، خرد اوست؛ اگر به ذلّت افتد خردش او را به عزّت رساند، اگر زمين خورَد بلندش كند، اگر گمراه شود راهنماييش كند و اگر سخن بگويد سخنش را استوار گرداند.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : زيور مرد، خرد اوست.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : زيبايى در زبان است و كمال در خرد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : ريشه انسان، انديشه اوست و خردش دين او.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : در برابر روزگار، جز از خرد كمك نتوان گرفت.

پرینت احادیث

امام حسن عليه السلام : هيچ ثروتى، بالاتر از خرد نيست.

پرینت احادیث

امام صادق عليه السلام : هيچ ثروتى پر بركت تر از خردمندى نيست و هيچ فقرى پست تر از بى خردى.

پرینت احادیث

امام صادق عليه السلام : هيچ مالى، سودمندتر از خرد نيست.

پرینت احادیث 

امام علی علیه السلام

اَحـْسـِنـُوا تـِلاوَةَ الْقـُرْآنِ فـَاِنَّهُ اَنـْفـَعُ الْقـَصـَصِ وَاسـْتـَشـْفـُوا بـِهِ فـَاِنَّهُ شـِفـاءُ الصُّدُورِ
قرآن را نيكو تلاوت كنيد كه سودمندترين داستانها است و از آن شفا بجوييد كه شفاى سينه ها است

شرح غررالحكم : ج 2، ص 657

تعداد كتابها : 111

تعداد احاديث : 45456

تعداد تصاویر : 685

تعداد حدیث روز : 646

تعداد کلید واژه ها : 608

تعداد اعضاء : 3419