کتابخانه احادیث شیعه

خرد و فرو گذاشتن لذّتها

امام على عليه السلام : خردمند كسى است كه بر هوس خويش چيره آيد و آخرتش را به دنيايش نفروشد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خردمند كسى است كه از شهوت خويش دورى كند و دنيايش را به آخرتش بفروشد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خردمند، دشمن لذّت خويش است و نادان، بنده شهوت خويش.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خردمند كسى است كه در راه فرمانبرى از پروردگار خود، هوس خويش را نافرمانى كند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خردمند كسى است كه بر انگيزه هاى هواهاى نفْس خويش چيره آيد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خردمند كسى است كه شهوت خويش را بميراند؛ نيرومند كسى است كه لذّت خويش را درهم كوبد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خردمند كسى است كه هر گاه خشم يا خواهش و ترسى در او به وجود آمد خويشتندار باشد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : شگفتا از خردمند، چگونه به شهوتى مى نگرد كه پيامد نگاه كردن به آن، افسوس خوردن است؟
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خصلت خردمندان، قلّت شهوت و قلّت غفلت است.
نمایش منبع
امام كاظم عليه السلام : خردمند دروغ نمى گويد، گر چه دلخواه او در گفتن آن دروغ باشد.
نمایش منبع
حدیث روز 

رسول خدا صلی الله علیه و آله : :

مِنْ أعْظَمِ خَطايَا اللِّسانِ الْكِذبُ؛

از بزرگترين گناهان زبان، دروغگويى است.

بحارالانوار: ج21، ص211

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3454