عضویت نظرات درباره پايگاه تماس با ما

خردمندترين مردم

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هان! خردمندترين مردم بنده اى است كه پروردگارش را شناخت و فرمانش بُرد و دشمنش را شناخت و نا فرمانيش كرد و سراى اقامت خود (آخرت) را شناخت و آن را آباد كرد و دانست كه بزودى بايد كوچ كند و لذا ره توشه برداشت.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : خردمندترينِ مردم، نيكوكارِ ترسان [از عذاب خدا] است و نادانترينشان، بدكارِ آسوده خاطر [از عذاب الهى] است.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : خردمندترين مردم، مدارا كننده ترين آنها با مردم است.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : كاملترين مردم از لحاظ خرد، بيمناك ترين و فرمانبردارترين آنان از خداست.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : خردمندترين مردم، دورترين آنها از هر گونه پستى است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : خردمندترين مردم، با حياترين آنهاست.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : خردمندترين مردم، نزديكترينشان به خداست.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : خردمندترين مردم كسى است كه در كيفر دادن نادان ها از خاموشى فراتر نرود.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : خردمندترين مردم كسى است كه جدّيش بر شوخيش چيره باشد و در برابر هوس خود، از خردش كمك بگيرد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : خردمندترين مردم، كسى است كه در برابر حق رام باشد و از جانب خود حق [را به حقدار] بدهد و حقّ را تقويت كند و برپا داشتن و نيك عمل كردن به آن را كوچك نشمارد .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : خردمندترين مردم، عاقبت انديش ترين آنهاست.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : خردمندترين شما، فرمانبردارترين شماست [از خدا].

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : خردمندترين مردم كسى است كه بيناى عيب خود و كور عيب ديگران باشد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : با خردترين مردم كسى است كه كار معاش خود را بهتر اداره كند و به درست كردن كار معادش بيشتر اهتمام ورزد.

پرینت احادیث

لقمان عليه السلام ـ در مقام اندرز به فرزندش ـ فرمود : در برابر حق فروتن باش تا خردمندترين مردم باشى.

پرینت احادیث 

امام علی علیه السلام

اَحـْسـِنـُوا تـِلاوَةَ الْقـُرْآنِ فـَاِنَّهُ اَنـْفـَعُ الْقـَصـَصِ وَاسـْتـَشـْفـُوا بـِهِ فـَاِنَّهُ شـِفـاءُ الصُّدُورِ
قرآن را نيكو تلاوت كنيد كه سودمندترين داستانها است و از آن شفا بجوييد كه شفاى سينه ها است

شرح غررالحكم : ج 2، ص 657

تعداد كتابها : 111

تعداد احاديث : 45456

تعداد تصاویر : 685

تعداد حدیث روز : 646

تعداد کلید واژه ها : 608

تعداد اعضاء : 3419