کتابخانه احادیث شیعه

خردمندترين مردم

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هان! خردمندترين مردم بنده اى است كه پروردگارش را شناخت و فرمانش بُرد و دشمنش را شناخت و نا فرمانيش كرد و سراى اقامت خود (آخرت) را شناخت و آن را آباد كرد و دانست كه بزودى بايد كوچ كند و لذا ره توشه برداشت.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : خردمندترينِ مردم، نيكوكارِ ترسان [از عذاب خدا] است و نادانترينشان، بدكارِ آسوده خاطر [از عذاب الهى] است.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : خردمندترين مردم، مدارا كننده ترين آنها با مردم است.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : كاملترين مردم از لحاظ خرد، بيمناك ترين و فرمانبردارترين آنان از خداست.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خردمندترين مردم، دورترين آنها از هر گونه پستى است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خردمندترين مردم، با حياترين آنهاست.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خردمندترين مردم، نزديكترينشان به خداست.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خردمندترين مردم كسى است كه در كيفر دادن نادان ها از خاموشى فراتر نرود.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خردمندترين مردم كسى است كه جدّيش بر شوخيش چيره باشد و در برابر هوس خود، از خردش كمك بگيرد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خردمندترين مردم، كسى است كه در برابر حق رام باشد و از جانب خود حق [را به حقدار] بدهد و حقّ را تقويت كند و برپا داشتن و نيك عمل كردن به آن را كوچك نشمارد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خردمندترين مردم، عاقبت انديش ترين آنهاست.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خردمندترين شما، فرمانبردارترين شماست [از خدا].
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خردمندترين مردم كسى است كه بيناى عيب خود و كور عيب ديگران باشد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : با خردترين مردم كسى است كه كار معاش خود را بهتر اداره كند و به درست كردن كار معادش بيشتر اهتمام ورزد.
نمایش منبع
لقمان عليه السلام ـ در مقام اندرز به فرزندش ـ فرمود : در برابر حق فروتن باش تا خردمندترين مردم باشى.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام صادق عليه ‏السلام : :

قالَ لُقْمانُ لاِءِبنِهِ: لِلْحاسِدِ ثَلاثُ عَلاماتٍ: يَغْتابُ اِذا غابَ، وَ يَتَمَلَّقُ اِذا شَهِدَ وَ يَشْمِتُ بِالْمُصيبَةِ.

لقمان به پسرش گفت: حسود، سه نشان دارد:
1 ـ پشت سر غيبت مى‏ كند،
2 ـ رو در رو، تملّق و چاپلوسى مى ‏كند،
3 ـ و در مصيبت و گرفتارى، زبان به شماتت مى‏ گشايد.

بحار الانوار: ج 96، ص 206

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3461