عضویت نظرات درباره پايگاه تماس با ما

نشانه نيرومندى خرد

امام على عليه السلام : فراوانى [نظر و كردار ]درست، از بسيارى خرد خبر مى دهد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : هر گاه خرد كامل شود، سخن گفتن اندك شود.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : هر گاه خرد كامل شود، شهوت كاهش پذيرد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : كمك گرفتن تو از خردت، نشانه كمال خرد توست.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : هر كه خردش كامل باشد، به شهوات بهايى ندهد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : هر كه خردش نيرومند باشد، زياد عبرت گيرد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : هر كه جانش مواهب دنيا را سخاوتمندانه رها كند، هر آينه خرد را به كمال رسانده است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : بهترين دليل بر فراوانى عقل، حسن تدبير است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : انسان در سه جا عوض مى شود: نزديكى به شاهان، زمامدارى، و توانگر شدن بعد از نادارى. هر كه در اين سه جا عوض نشود، از خردى استوار و خويى راست و درست برخوردار است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : هر كه خردش كامل باشد، كردارش نيكوست.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام ـ در توصيف رهرو راه خداوند سبحان ـ فرمود : او خرد خويش را زنده كرد و نفْسش را ميراند، تا جايى كه [اندام ]درشت او نزار شد و ستبرى اش زار. و برقى پر نور براى او درخشيد و راه را برايش روشن ساخت و در پرتو آن راه پيمود.

پرینت احادیث 

پيامبر خدا صلى‏ الله‏ عليه ‏و‏ آله :

جَلاءُ هذهِ القُلوبِ ذِكرُ اللّه‏ِ و تِلاوَةُ القرآنِ؛
صيقل دهنده اين دلها، ياد خدا و تلاوت قرآن است.

تنبيه الخواطر : ج2 ، ص122

تعداد كتابها : 111

تعداد احاديث : 45456

تعداد تصاویر : 685

تعداد حدیث روز : 646

تعداد کلید واژه ها : 608

تعداد اعضاء : 3405