کتابخانه احادیث شیعه

گوناگون

امام على عليه السلام : هر كه عقل خود را كامل داند، بلغزد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هيچ خردى چون تدبير نيست.
نمایش منبع
امام على عليه السلام ـ در توصيف خاندان محمّد عليهم السلام ـ فرمود : دين را شناختند؛ شناختى توأم با دانايى و عمل، نه آن كه فقط بشنوند و بازگو كنند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : پناه مى بريم به خدا از خفتن عقل و زشتى لغزش.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : نادارى موجب كاهش دين و سرگشتگى خرد است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : لغزش خردمند لطمه شديد مى زند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : تو را از خِردَت همين اندازه كافى است كه راه را از بيراهه نشانت دهد.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : خاموشى، آسايش خرد است.
نمایش منبع
حدیث روز 

رسول خدا صلی الله علیه و آله : :

أحَبُّ الأعمالِ إلَى اللّه‏ِ سُرورٌ (الذي) تُدخِلُهُ عَلَى المُؤمِنِ، تَطرُدُ عَنهُ جَوعَتَهُ أو تَكشِفُ عَنهُ كُربَتَهُ؛

محبوبترين كارها در پيشگاه خدا، شاديى است كه به مؤمن رسانى، گرسنگيش را بر طرف سازى يا اندوهش را بزدايى.

كافي : 2 / 191 / 11

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3454