کتابخانه احادیث شیعه

گوناگون

امام على عليه السلام : هر كه عقل خود را كامل داند، بلغزد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هيچ خردى چون تدبير نيست.
نمایش منبع
امام على عليه السلام ـ در توصيف خاندان محمّد عليهم السلام ـ فرمود : دين را شناختند؛ شناختى توأم با دانايى و عمل، نه آن كه فقط بشنوند و بازگو كنند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : پناه مى بريم به خدا از خفتن عقل و زشتى لغزش.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : نادارى موجب كاهش دين و سرگشتگى خرد است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : لغزش خردمند لطمه شديد مى زند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : تو را از خِردَت همين اندازه كافى است كه راه را از بيراهه نشانت دهد.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : خاموشى، آسايش خرد است.
نمایش منبع
حدیث روز

امام علی عليه ‏السلام : :

جودُ الوُلاةِ بِفَيءِ المُسلِمينَ جَورٌ وخَترٌِ؛

بخشش كارگزاران از اموال مسلمانان، ظلم و خيانت است.

غرر الحكم : ح 4725

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469