عضویت نظرات درباره پايگاه تماس با ما

نكوهش كسى كه از راه علم ارتزاق كند

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : در نخستين كتاب نوشته شده است: اى فرزند آدم! به رايگان آموزش ده؛ همچنان كه به رايگان آموزش داده شدى.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : خداوند متعال هزار حرفه به آدم ياد داد و به او فرمود: به فرزندان و نسل خود بگو: اگر صبر نداريد، با اين حرفه ها و پيشه ها دنيا را بجوييد و دين را وسيله رسيدن به آن قرار ندهيد؛ زيرا دين يكسره از آنِ من است. واى بر كسى كه دنيا را با دين بجويد، واى بر او !

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : واى بر علماى نابكار امّت من، كه اين علم را وسيله سوداگرى قرار مى دهند و آن را براى منافع شخصى خود به زمام داران روزگار خويش مى فروشند؛ خداوند سَودايشان را سود ندهاد!

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر كه با كار آخرت دنيا را بطلبد، در آخرت هيچ بهره اى برايش نباشد.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر كه به وسيله دانش [دينى ]ارتزاق كند، خداوند چهره اش را مسخ كند و او را به قهقرايش برگرداند و آتش برايش سزاوارتر باشد.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر كس دانشى را كه نزد اوست مخفى نگه دارد، يا براى [آموختن ]آن مزد بگيرد، روز قيامت در حالى كه لگامى از آتش بر او زده شده است خداوند متعال را ديدار كند.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : قرآن را بياموزيد و به وسيله آن ارتزاق نكنيد و با آن بزرگى نفروشيد.

پرینت احادیث

امام باقر عليه السلام : رسول خدا صلى الله عليه و آله نفرين كرد كسى را كه به شرمگاه زنى بنگرد كه بر او حلال نيست و مردى را كه به زنِ برادر [دينى ]خود خيانت كند و مردى را كه مردم براى آموختن علوم [دينى ]خود به او نياز پيدا كنند و او از آنها مزد بطلبد.

پرینت احادیث

امام صادق عليه السلام : هر كس كه مردم براى فهم دين خود به او نياز پيدا كنند و او از آنان مزد طلب كند، سزاوار است كه خداوند متعال او را به آتش دوزخ برد.

پرینت احادیث

امام صادق عليه السلام : هر كه حديث را براى سود دنيوى بخواهد [و فرا گيرد] در آخرت او را بهره اى نباشد و هر كه آن را براى خير آخرت بخواهد، خداوند خير دنيا و آخرت را به او دهد.

پرینت احادیث 

امام علی علیه السلام

اَحـْسـِنـُوا تـِلاوَةَ الْقـُرْآنِ فـَاِنَّهُ اَنـْفـَعُ الْقـَصـَصِ وَاسـْتـَشـْفـُوا بـِهِ فـَاِنَّهُ شـِفـاءُ الصُّدُورِ
قرآن را نيكو تلاوت كنيد كه سودمندترين داستانها است و از آن شفا بجوييد كه شفاى سينه ها است

شرح غررالحكم : ج 2، ص 657

تعداد كتابها : 111

تعداد احاديث : 45456

تعداد تصاویر : 685

تعداد حدیث روز : 646

تعداد کلید واژه ها : 608

تعداد اعضاء : 3419