عضویت نظرات درباره پايگاه تماس با ما

كسى كه براى غير خدا علم بياموزد

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر كه دانش را از اهل آن فرا گيرد و آن را به كار بندد برهد و هر كه هدفش از آموختن آن دنيا باشد بهره اش همان علم است.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر كس دانش را براى فريفتن مردم بجويد، بوى بهشت را نيابد.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر كس دانش را براى خودنمايى و شهرت طلبى بياموزد و هدفش از آن دنيا باشد، خداوند بركتش را از او بگيرد و زندگيش را بر او تنگ سازد و او را به خودش وا گذارد و هر كس كه خداوند او را به خودش وا گذارد، هلاك شود.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر كه دانش را براى غير خدا بياموزد، جايگاهش دوزخ باشد.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر كس دانش را براى غير عمل فرا گيرد، همانند كسى است كه پروردگار عزّ و جلّ خود را به تمسخر گرفته باشد.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : خداوند به يكى از پيامبران خود وحى فرمود: به كسانى كه براى غير دينْ علمِ دين مى آموزند و براى غير عملْ علم مى اندوزند و دنيا را براى غير آخرت مى جويند، در نظر مردم به لباس ميش در مى آيند اما دلهايشان چون دلهاى گرگهاست، زبانشان از عسل شيرين تر است و كردارشان از صبرِ زرد تلختر. به اينان بگو: آيا مرا مى فريبند؟ برايِشان چنان فتنه اى بسازم كه [حتى] شخص حكيم را سرگشته كند.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر كس علمى را كه بايد براى خدا طلب شود، فقط براى اين بياموزد كه به چيزى از مال دنيا دست يابد، در روز قيامت بوى خوش بهشت را نيابد.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر كس سخنان زيبا و خوش را بياموزد تا به وسيله آنها دلهاى مردم را اسير خود كند، خداوند در روز قيامت از او نه توبه اى پذيرد و نه فديه اى (نه عبادت مستحبى را پذيرد نه واجبى را).

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هيچ بنده اى نيست كه خطابه اى ايراد كند، مگر اين كه خداوند بپرسد كه هدفش از ايراد آن چه بوده است.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر كس خطابه اى ايراد كند و هدفش از آن خودنمايى و شهرت طلبى باشد، خداوند در روز قيامت او را در ايستگاه ريا و شهرت طلبى نگه دارد.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر كس با علم خود مردم را رسوا كند، خداوند كه گوش شنواى مردم است، او را رسوا سازد و خُرد و حقيرش گرداند .حديث

پرینت احادیث 

امام على عليه ‏السلام:

إنّ فيهِ شِفاءً مِن أكبَرِ الداءِ، وهُوالكُفرُ و النِّفاقُ، والغَيُّ والضَّلالُ؛
در قرآن، درمان بزرگترين دردهاست: درد كفر و نفاق و تباهى و گمراهى.

نهج البلاغه : خطبه 176

تعداد كتابها : 111

تعداد احاديث : 45456

تعداد تصاویر : 685

تعداد حدیث روز : 646

تعداد کلید واژه ها : 608

تعداد اعضاء : 3432