کتابخانه احادیث شیعه

ارزش علما

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : علما، پيشوايند و پرهيزگاران، مهتر.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : اگر نبود گرد آمدن آن جمعيت انبوه و اين كه با وجود يار و ياور، حجّت تمام است و اگر نبود كه خداوند از دانشمندان پيمان گرفته است كه در برابر سيرىِ ستمگر و گرسنگىِ ستمديده آرام ننشينند و بدان رضايت ندهند، هر آينه مهار شتر خلافت را بر پشت آن مى انداختم.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : عالمان، فرمانرواى بر مردمند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : دانشمندان به سبب فراوانى نادانان، در ميان آنها، غريبند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : علما اخلاقشان از همه مردم پاكتر و ريشه طمعهايشان از همه كمتر است.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : علماى شيعه ما، نگهبانان مرزى هستند كه در آن سويش ابليس و ديوهايش قرار دارند و [اين علما ]جلوى يورش آنها به شيعيان ناتوان ما و تسلّط يافتن ابليس و پيروان او بر ايشان را مى گيرند.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : علما، امينند و پرهيزگاران، دژ و جانشينان [پيامبر] مهتر .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : شهرياران، فرمانرواى بر مردمند و عالمان فرمانرواى بر شهرياران.
نمایش منبع
امام هادى عليه السلام : اگر بعد از غيبت قائم ما عليه السلام نبود وجود علمايى كه به سوى او مى خوانند و به وجود او رهنمون مى شوند و با حجتهاى الهى از دين او دفاع مى كنند و بندگان ناتوان خدا را از دامهاى ابليس و پيروان او مى رهانند، بي گمان همه مردم از دين خدا برمى گشتند.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام على علیه السلام: :

اِقبَل عُذرَ أخيكَ، فَإِن لَم يَكُن لَهُ عُذرٌ فَالتَمِس لَهُ عُذرا؛

عُذر برادرت را بپذير، و اگر عذرى ندارد، برايش عذر بتراش.

تحف العقول، ص 112

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3465