کتابخانه احادیث شیعه
پرینت احادیث

منحصر بودن دانش درست در اهل بيت عليهم السلام

امام على عليه السلام : دانشى كه آدم و همه پيامبران ديگر تا خاتم پيامبران آوردند، در خاندان محمّد صلى الله عليه و آله وجود دارد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : اگر دانش را از معدن آن فرا مى گرفتيد و آب را از سرچشمه زلالش مى نوشيديد و خوبيها را از كانونش مى اندوختيد و راه روشن را در پيش مى گرفتيد و جادّه حقّ را مى پيموديد، بي گمان راهها بر شما آشكار مى شد و نشانه ها[ى راه ]برايتان هويدا مى گشت.
نمایش منبع
امام باقر عليه السلام ـ به سلمة بن كهيل و حكم بن عتيبه ـ فرمود : اگر به شرق و غرب برويد، هرگز دانش درستى را نخواهيد يافت، مگر همان چيزى كه از ما خاندان صادر شود.
نمایش منبع
امام باقر عليه السلام : بدانيد كه نزد هيچ يك از مردم مطلب حق و درستى نيست، مگر اين كه برگرفته از چيزى است كه آن را از ما خاندان گرفته اند.
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق عليه ‏السلام : :

لا تَكسَلوا في طَلَبِ مَعايِشِكُم؛ فَإِنَّ آباءَنا كانوا يَركُضونَ فيها و يَطلُبونَها؛

در طلب معاش خود كاهلى نكنيد كه پدران ما براى آن ‏مى‏دويدند و آن را جستجو مى‏كردند.

الفقيه : 3 / 157 / 3576

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469