عضویت نظرات درباره پايگاه تماس با ما

پيمان و ايمان

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : كسى كه پيماندار نباشد، دين ندارد.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : خوش قولى از ايمان است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : به عهد و پيمان كسى كه دين ندارد اعتماد نكن.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : به خدا يقين ندارد، كسى كه پيمان و زنهار خود را رعايت نكند.

پرینت احادیث 

امام على عليه ‏السلام:

اَلاِْفْراطُ فِى الْمَلامَةِ يَشُبُّ نيرانَ اللَّجاجِ؛
زياده‏ روى در سرزنش كردن، آتش لجاجت را شعله‏ ور مى ‏سازد.

تحف العقول ، ص 84

تعداد كتابها : 111

تعداد احاديث : 45456

تعداد تصاویر : 685

تعداد حدیث روز : 646

تعداد کلید واژه ها : 608

تعداد اعضاء : 3437