کتابخانه احادیث شیعه

نزديكى زمان قيامت

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله ـ پس از آن كه دو انگشت نشانه و ميانه خود را نشان داد ـ فرمود : [فاصله زمانى ميان]برانگيخته شدن من و قيامت مانند اين دو مى باشد.
نمایش منبع
الجعفريّات : پيامبر خدا صلى الله عليه و آله انگشت خود را نشان داد و فرمود : [فاصله زمانى ميان ]برانگيخته شدن من و قيامت مانند اين دو مى باشد. آن گاه فرمود : سوگند به آن كه جانم در دست اوست، من زمان قيامت را در ميان شانه خود مى يابم.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : [فاصله زمانى ميان ]برانگيخته شدن من و قيامت مانند اين و اين است، گويى نزديك بود بر من پيشى گيرد.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : من برانگيخته شدم و [فاصله بعثت من و ]قيامت مانند دو اسب مسابقه است كه يكى از ديگرى فقط گوشش جلوتر باشد؛ نزديك بود قيامت از من به سوى شما پيشى گيرد.
نمایش منبع
الأمالى للطوسى : پيامبر خدا صلى الله عليه و آله هر گاه خطبه مى خواند در خطبه خود جمله «اما بعد» را مى گفت و چون از زمان قيامت سخن به ميان مى آورد، صدايش اوج مى گرفت و گونه هايش سرخ مى گشت. سپس مى فرمود: قيامت صبح يا شب به سراغ شما مى آيد. آنگاه دو انگشت خود را نشان مى داد و مى فرمود: [فاصله زمانى ميان ]برانگيخته شدن من و قيامت به اندازه فاصله اين دو انگشت است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خداوند محمّد صلى الله عليه و آله را نشانه رستاخيز قرار داد و نويد دهنده بهشت و بيم دهنده از كيفر.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : شما و قيامت، به يك ريسمان بسته شده ايد [و از هم جدا نمى مانيد ].
نمایش منبع
امام على عليه السلام : قيامت، چهره خويش آشكار كرده و نشانه آن براى هوشمندان علامت شناس هويدا گشته است.
نمایش منبع
حدیث روز

امام علی عليه ‏السلام : :

قَوامُ الشَّريعَةِ الاَْمْرُ بِالْمَعْروفِ وَ النَّهىُ عَنِ الْمُنْكَرِ؛

قوام شريعت، « امر به معروف و نهى از منكر » است.

شرح غررالحكم: ج 4، ص 518

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469