کتابخانه احادیث شیعه

عيبجويى

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر كه از عيب و زشتى برادر مسلمان خود پرده بردارد، خداوند از زشتى او پرده بردارد تا جايى كه او را در درون خانه اش هم رسوا سازد.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : عيبهاى مؤمنان را جستجو نكنيد؛ زيرا هر كه دنبال عيبهاى مؤمنان بگردد خداوند عيبهاى او را دنبال كند و هر كه خداوند متعال عيوبش را جستجو كند، او را رسوا سازد گر چه درون خانه اش باشد.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : زمامدار هر گاه به دنبال تهمت و بد گمانى در ميان مردم باشد، آنها را به تباهى كشاند .حديث
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله ـ در وصف بدترين مردمان ـ فرمود : كسانى كه سخن چينى مى كنند و آنان كه ميان دوستان جدايى مى افكنند و كسانى كه براى بى گناهان عيب و گناه مى تراشند.
نمایش منبع
تحف العقول : عيسى عليه السلام به اصحاب خود فرمود : آيا به نظر شما اگر كسى بر برادر خويش بگذرد و ببيند كه جامه اش از روى شرمگاهش كنار رفته آن را بيشتر كنار مى زند يا به حالت اوّل بر مى گرداند و عورتش را مى پوشاند؟ عرض كردند : به حالت اول بر مى گرداند و مى پوشاند. فرمود: چنين نيست، بلكه او را عريانتر مى كنيد!
نمایش منبع
امام على عليه السلام : آدم عيب گو و غيبت كننده، نكوهيده و بى اعتبار است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : عيب جويى، از زشت ترين عيبها و بدترين گناهان است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : كاوش كردن در عيب [ديگران]، خود عيبى است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هر كه عيبى را بجويد، آن را مى يابد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بايد منفورترين مردم نزد تو و دورترين آنها از تو كسى باشد، كه بيش از همه عيب جوى مردم است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هر كه از عيبهاى پنهانى [مردم ]جستجو كند، خداوند او را از دوستى دلها محروم گرداند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : كسى كه در جستجوى عيبهاى مردم است، بايد از خودش شروع كند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هر كه رازهاى ديگران را جستجو كند، خداوند رازهاى او را فاش سازد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هر كه دنبال عيب هاى مردم بگردد، خداوند از عيب و زشتيهاى او پرده بردارد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : از معاشرت با كسانى كه دنبال عيبهاى مردم مى گردند، دورى كن؛ زيرا همنشين آنها نيز از آنها در امان نيست.
نمایش منبع
امام على عليه السلام ـ در فرمان استاندارى مصر به مالك اشتر ـ نوشت : بايد دورترين افراد ملّت از تو و دشمن ترين آنها نزد تو، عيب جوترين آنها از مردم باشد؛ زيرا مردم [خواه ناخواه] عيبهايى دارند و زمامدار سزاوارترين كس به پوشاندن آنهاست. بنا بر اين، درباره آن دسته از عيبهاى مردم كه بر تو پوشيده است، پى جويى و كنجكاوى مكن؛ زيرا آنچه بر عهده توست پاك كردن عيبها و زشتيهايى است كه بر تو آشكار مى باشد و قضاوت درباره عيبها و گناهانى كه بر تو پوشيده مى باشد، به عهده خداست. پس، تا مى توانى جرم پوش باش، تا خداوند نيز عيب و جُرمهاى تو را كه دوست دارى از ملّتت پوشيده بماند، بپوشاند.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام محمد باقر علیه السلام :

اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَاللّه‏ِ اَشَدُّكُمْ اِكْراما لِحَلائِـلِهِمْ

گرامى‏ ترين شما نزد خداوند، كسى است كه بيشتر به همسر خود احترام بگذارد

وسائل الشيعه : ج 15 ، ص 58 ، ح 6

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3463