عضویت نظرات درباره پايگاه تماس با ما

پيمان شكنى

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : مردم هرگز هلاك نشوند، مگر آن گاه كه با خود پيمان شكنى كنند.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله ـ در سفارش به على عليه السلام ـ فرمود : زنهار كه به پيمان خدا خيانت كنى و امان و زنهار او را بشكنى؛زيرا خداوند عهد و زنهار خود را امانى قرار داده كه از روى رحمت و مهر خود آن را در ميان بندگانش به اجرا نهاده است. و شكيبايى در برابر دشوارى و تنگنايى كه اميد به برطرف شدن آن دارى، بهتر از پيمان شكنى است كه از پيامد شوم و بد فرجام آن مى ترسى.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : خداوند متعال فرمود : سه كسند كه روز قيامت من خصم آنها هستم : مردى كه با من پيمان بندد و سپس خيانت كند، مردى كه انسان آزادى را [برده كند و او را] بفروشد و بهايش را بخورد و مردى كه مزدورى را اجير كند و از او كاملاً كار بكشد و مزدش را به طور كامل نپردازد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : پيمان شكنى، زشت ترين خيانت است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : پيمان شكنى، خصلت فرومايگان است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : پيمان شكنى، گناهان را دو چندان مى كند.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : پيمان شكنى، گناه را بزرگ مى كند و قدر و منزلت را لكّه دار مى سازد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : از بى وفايى دورى كنيد؛ زيرا كه آن از قرآن به دور است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : زنهار از پيمان شكنى كه آن زشت ترين خيانت است و پيمان شكن نزد خداوند بى مقدار است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : زودترين كيفر را مردى مى بيند، كه با او بر سر چيزى پيمانى ببندى و تو قصد پايبندى به آن را داشته باشى و او نيّت پيمان شكنى در سر بپروراند.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام ـ در فرمان استاندارى مصر به مالك اشتر ـ نوشت : به امان و زنهار خويش خيانت مكن و پيمانت را مشكن و دشمنت را مفريب··· زيرا شكيبايى تو در برابر دشوارى كارى كه به گشايش و نيك فرجاميش اميد دارى، بهتر از آن است كه دست به پيمان شكنى و خيانتى بزنى كه از پيامد ناگوار آن مى ترسى.

پرینت احادیث

امام صادق عليه السلام ـ وقتى از ايشان پرسيدند : دو سرزمين است كه هر دو از كفّار حربى هستند و هر يك براى خود فرمانروايى دارد. اين دو سرزمين با هم مى جنگند و سپس پيمان صلح مى بندند؛ اما يكى از دو فرمانروا به همتاى خود خيانت مى كند و نزد مسلمانان مى آيد و با آنان پيمان مى بندد كه در كنارشان با آن سرزمين ديگر بجنگند ـ فرمود : مسلمانان نبايد پيمان شكنى كنند، يا به پيمان شكنى تشويق نمايند، يا در كنار پيمان شكنان بجنگند، اما مشركان را هر جا كه ديدند بايد با آنها بجنگند و پيمانى كه كفّار با هم بسته اند بر ايشان نافذ نيست.

پرینت احادیث 

امام علی علیه السلام

اَحـْسـِنـُوا تـِلاوَةَ الْقـُرْآنِ فـَاِنَّهُ اَنـْفـَعُ الْقـَصـَصِ وَاسـْتـَشـْفـُوا بـِهِ فـَاِنَّهُ شـِفـاءُ الصُّدُورِ
قرآن را نيكو تلاوت كنيد كه سودمندترين داستانها است و از آن شفا بجوييد كه شفاى سينه ها است

شرح غررالحكم : ج 2، ص 657

تعداد كتابها : 111

تعداد احاديث : 45456

تعداد تصاویر : 685

تعداد حدیث روز : 646

تعداد کلید واژه ها : 608

تعداد اعضاء : 3419