عضویت نظرات درباره پايگاه تماس با ما

نكوهش فريفتگى و غفلت

امام على عليه السلام : از خدا بترسيد اى بندگان خدا، همچون ترسيدن خردمندى كه تفكر دلش را مشغول كرده و ترس جسمش را رنجور ساخته است··· و راست ترين راه به سوى مقصد را در پيش گرفته است و فريبهاى باز دارنده او را [از رفتن به سوى مقصد ]باز نداشته است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : مستى غفلت و فريب، ديرتر از مستى مسكرات زايل مى شود.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : فريبندگى آرزو، عمل را تباه مى گرداند.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : نادان به نيرنگهاى باطل، فريب مى خورد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : فريب ثروت، موجب سرمستى مى شود.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : در نادانى انسان همين بس، كه فريب خورد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : بدترين حماقت، فريب خوردن است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : خردمند فريب خورده يافت نشود.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : گول مهلت را خوردن و به عمل تكيه كردن، جامع همه بديهاست.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : اعتماد كردن به دشمن، جامع فريب است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : كسى كه به دروغ فريب اعتماد كند و به دروغِ شادى بگرايد، در عواقب امور نينديشيده است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : هر كه فريب مهلت را بخورد، اندوه مرگ گلو گيرش شود.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : هر كه فريب آشتى روزگار را بخورد، اندوه رنج و محنتها گلويش را بفشرد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : هر كه فريب سراب [دنيا ]را بخورد، ريسمانهاى [سعادت] او از هم بگسلد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : در غفلت و فريب خوردگى آدمى همين بس كه به هر آنچه نفس در نظرش بيارايد اعتماد كند.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : تخم گناه كاشتند و با آب غفلت و فريب آبياريش كردند و هلاكت، درويدند.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : ميان شما و موعظه، پرده اى از غفلت است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : هر كه عاشق چيزى شود، ديده اش را كور و دلش را بيمار گرداند··· باز دارنده هاى خدا او را [از گناه و معصيت ]باز نمى دارد و از اندرزهاى خدا پند نمى گيرد، با آن كه غافلگير شدگان [مرگ] را مى بيند كه نه بخشودنى در كار است و نه بازگشتى[مجدّد به دنيا تا گناهانشان را جبران كنند].

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : فريفته دنيا هر چند از اين جهان به بالاترين نصيب و پيروزى دست يابد، همچون كسى نيست كه از آخرت كمترين بهره اى بُرده باشد!

پرینت احادیث

امام زين العابدين عليه السلام : اى بسا شخص غافل فريفته اى كه روز خود را به هوسرانى و خنده و خوردن و آشاميدن مى گذراند، بى خبر از آن كه شايد خشمى از خداوند او را فرا گرفته باشد كه بدان در آتش دوزخ افكنده شود.

پرینت احادیث

امام صادق عليه السلام : هر كه به سه چيز اعتماد كند، گول خورده است : كسى كه آنچه را شدنى نيست، باور كند و به كسى كه بدو اعتماد ندارد، تكيه كند و در آنچه مالك آن نيست، چشم طمع بندد.

پرینت احادیث 

امیر المؤمنین علی علیه السلام :

مَن يَطلُبِ الهِدايَةَ مِن غَيرِ أهلِها يَضِلَّ؛
هر كس هدايت را از كسى كه اهل آن نيست بخواهد، گمراه شود.

غرر الحكم ، ح 8501

چهل حدیث « روزه »

تعداد كتابها : 111

تعداد احاديث : 45456

تعداد تصاویر : 685

تعداد حدیث روز : 646

تعداد کلید واژه ها : 608

تعداد اعضاء : 3450