عضویت نظرات درباره پايگاه تماس با ما

خشم، كليد هر بدى است

الترغيب و الترهيب : پيامبر خدا صلى الله عليه و آله در پاسخ به مردى كه از آن حضرت اندرزى خواست فرمود : خشمگين مشو. آن مرد مى گويد : من در سخن پيامبر خدا صلى الله عليه و آله انديشه كردم. ديدم كه خشم فراهم آورنده همه بديهاست.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : خشم، ايمان را تباه مى كند همان گونه كه سركه عسل را.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : خشم، كينه هاى نهفته را بر مى انگيزد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : خشم، شرّ است، اگر از آن فرمان برى ويران مى كند.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : خشم، مَركب سبكسرى است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : از خشمِ بسيار است كه سبكسرى سر مى زند.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : خشم، صاحب خود را نابود مى كند و عيبهايش را آشكار مى سازد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : هر كه عنان خشم خود را رها كند، مرگش شتاب گيرد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : چه بد همنشينى است خشم : عيبها را بر ملا مى كند، بدى را نزديك مى آورد و خوبى را دور مى گرداند.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : اگر از تندى خشم فرمان بريد، شما را به نقطه پايان هلاكت برد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : از تندى خشم، خود را نگه داريد و با آنچه از فرو خوردن خشم و بردبارى در قبالش آماده ساخته ايد، با آن به جهاد برخيزيد .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : هيچ اصل و نسبى پست تر از خشم نيست.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : كيفر افراد عصبانى و كينه توز و حسود، نخست به خودشان مى رسد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : از خوى مردمان نادان اين است كه در هر حالى زود خشم مى گيرند.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : عزّتِ خشم، با خوارى پوزش خواهى قابل سنجش نيست.

پرینت احادیث

امام صادق عليه السلام : خشم، كليد هر بدى است.

پرینت احادیث

امام صادق عليه السلام ـ به عبد الاعلى وقتى به ايشان عرض كرد : مرا اندرزى بياموزيد كه آن را به كار بندم ـ فرمود : مردى خدمت پيامبر خدا صلى الله عليه و آله آمد و عرض كرد : اى پيامبر خدا! مرا اندرزى بياموزيد كه آن را به كار بندم. حضرت به او فرمود : برو و خشمگين مشو. مرد سخن خود را تكرار كرد، پيامبر باز فرمود : برو و خشمگين مشو. اين پرسش و پاسخ سه بار تكرار شد.

پرینت احادیث

امام صادق عليه السلام : خشم، نابود كننده دل شخص حكيم است.

پرینت احادیث 

امام صادق عليه ‏السلام :

لا تَكسَلوا في طَلَبِ مَعايِشِكُم؛ فَإِنَّ آباءَنا كانوا يَركُضونَ فيها و يَطلُبونَها؛
در طلب معاش خود كاهلى نكنيد كه پدران ما براى آن ‏مى‏دويدند و آن را جستجو مى‏كردند.

الفقيه : 3 / 157 / 3576

تعداد كتابها : 111

تعداد احاديث : 45456

تعداد تصاویر : 685

تعداد حدیث روز : 646

تعداد کلید واژه ها : 608

تعداد اعضاء : 3454