عضویت نظرات درباره پايگاه تماس با ما

هشدار نسبت به غفلت

بحار الأنوار : در حديث معراج آمده است : اى احمد! اهتمامت را يكى كن و زبانت را يك زبان ساز و بدنت را زنده بدار و از من غافل مباش، هر كه از من غافل باشد، اهمّيتى ندهم كه در كدام وادى هلاك شود.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : غفلت، زيانبارترين دشمن است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : غفلت، خصلت احمقان است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : غفلت، گمراهى جانها و سر لوحه انواع شومى هاست.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : غفلت، گمراهى است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : غفلت، فريب خوردگى مى آورد و به هلاكت نزديك مى گرداند.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : غفلت، باعث فرحناكى و سرمستى مى شود.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : غفلت، موجب گم كردن [راه حق ]است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : غفلت، ضد دورانديشى است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : واى بر كسى كه غفلت بر او چيره آيد و در نتيجه، سفر [آخرت] را فراموش كند و خود را آماده نسازد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : يكى از نشانه هاى دولت (اقبال)،كمىِ غفلت است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : روى آوردن به غفلت، موجب فريب خوردن است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : از منزلهاى غفلت و جفا و كمى ياورانِ بر طاعت خدا، دورى كن!

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : اى دريغا بر هر غافلى كه عمرش بر ضد او حجت باشد و روزهايش او را به سوى بدبختى كشاند .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام ـ در وصف پرهيزگاران ـ فرمود: شب را در پروا به سر مى برد و روز را با شادى؛ پروا به خاطر غفلتى كه او را از آن پرهيز داده اند و شاد از فضل و رحمتى كه به او رسيده است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام ـ نيز در وصف پرهيزگاران ـ فرمود : اگر در ميان غافلان باشد از شمار ياد كنندگان خدا قلمداد مى شود و اگر در ميان ياد كنندگان خدا باشد، در زمره غافلان نوشته نمى شود [و از ذاكران عقب نماند].

پرینت احادیث

امام على عليه السلام ـ در وصف فرشتگان ـ فرمود: آنان با همه مقام و منزلتى كه نزد تو دارند و با آن كه همه خواهشهايشان در تو متمركز است و با وجود طاعت بسيارشان از تو و كمى غفلتشان از كار تو، اگر كُنه عظمت تو را، كه بر آنان پوشيده است، مشاهده مى كردند، بي گمان اعمال خود را كوچك و ناچيز مى شمردند.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام ـ در وصف فرشتگان ـ فرمود: نادانىِ غفلتها بر تصميم آنها چيره نگردد و تيرهاىِ خدعه آلودِ شهوتها، در اراده ها و همّتهاى آنان كارگر نمى افتد.

پرینت احادیث

امام صادق عليه السلام : اگر شيطان دشمن است، پس غفلت چرا؟

پرینت احادیث 

امام علی علیه السلام

اَحـْسـِنـُوا تـِلاوَةَ الْقـُرْآنِ فـَاِنَّهُ اَنـْفـَعُ الْقـَصـَصِ وَاسـْتـَشـْفـُوا بـِهِ فـَاِنَّهُ شـِفـاءُ الصُّدُورِ
قرآن را نيكو تلاوت كنيد كه سودمندترين داستانها است و از آن شفا بجوييد كه شفاى سينه ها است

شرح غررالحكم : ج 2، ص 657

تعداد كتابها : 111

تعداد احاديث : 45456

تعداد تصاویر : 685

تعداد حدیث روز : 646

تعداد کلید واژه ها : 608

تعداد اعضاء : 3419