کتابخانه احادیث شیعه

هشدار نسبت به غفلت

بحار الأنوار : در حديث معراج آمده است : اى احمد! اهتمامت را يكى كن و زبانت را يك زبان ساز و بدنت را زنده بدار و از من غافل مباش، هر كه از من غافل باشد، اهمّيتى ندهم كه در كدام وادى هلاك شود.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : غفلت، زيانبارترين دشمن است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : غفلت، خصلت احمقان است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : غفلت، گمراهى جانها و سر لوحه انواع شومى هاست.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : غفلت، گمراهى است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : غفلت، فريب خوردگى مى آورد و به هلاكت نزديك مى گرداند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : غفلت، باعث فرحناكى و سرمستى مى شود.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : غفلت، موجب گم كردن [راه حق ]است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : غفلت، ضد دورانديشى است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : واى بر كسى كه غفلت بر او چيره آيد و در نتيجه، سفر [آخرت] را فراموش كند و خود را آماده نسازد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : يكى از نشانه هاى دولت (اقبال)،كمىِ غفلت است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : روى آوردن به غفلت، موجب فريب خوردن است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : از منزلهاى غفلت و جفا و كمى ياورانِ بر طاعت خدا، دورى كن!
نمایش منبع
امام على عليه السلام : اى دريغا بر هر غافلى كه عمرش بر ضد او حجت باشد و روزهايش او را به سوى بدبختى كشاند .
نمایش منبع
امام على عليه السلام ـ در وصف پرهيزگاران ـ فرمود: شب را در پروا به سر مى برد و روز را با شادى؛ پروا به خاطر غفلتى كه او را از آن پرهيز داده اند و شاد از فضل و رحمتى كه به او رسيده است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام ـ نيز در وصف پرهيزگاران ـ فرمود : اگر در ميان غافلان باشد از شمار ياد كنندگان خدا قلمداد مى شود و اگر در ميان ياد كنندگان خدا باشد، در زمره غافلان نوشته نمى شود [و از ذاكران عقب نماند].
نمایش منبع
امام على عليه السلام ـ در وصف فرشتگان ـ فرمود: آنان با همه مقام و منزلتى كه نزد تو دارند و با آن كه همه خواهشهايشان در تو متمركز است و با وجود طاعت بسيارشان از تو و كمى غفلتشان از كار تو، اگر كُنه عظمت تو را، كه بر آنان پوشيده است، مشاهده مى كردند، بي گمان اعمال خود را كوچك و ناچيز مى شمردند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام ـ در وصف فرشتگان ـ فرمود: نادانىِ غفلتها بر تصميم آنها چيره نگردد و تيرهاىِ خدعه آلودِ شهوتها، در اراده ها و همّتهاى آنان كارگر نمى افتد.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : اگر شيطان دشمن است، پس غفلت چرا؟
نمایش منبع
حدیث روز

امام رضا عليه ‏السلام : :

الناسُ ضَربانِ: بالِغٌ لا يَكتَفي، وطالِبٌ لا يَجِدُ؛

مردم دو دسته اند: آن كه [به دنيا] رسيده ولى بسنده نمى كند و كسى كه به دنبال آن است و آن را نمى يابد.

كشف الغمّة: ج ۳، ص ۱۰۰

چهل حدیث « گهرهای رضوی » علیه السلام

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469