عضویت نظرات درباره پايگاه تماس با ما

كينه

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هرگاه امّت من نسبت به يكديگر كينه نورزند، هرگز دشمنى در برابر آنها قد علم نمى كند.

پرینت احادیث

عيسى عليه السلام : اى بندگان بد! مردم را با گمان [بدى كه نسبت به آنها مى بريد ]سرزنش مى كنيد و خود را با يقين [كه به بدى خويش داريد]سرزنش نمى كنيد؟ اى بندگان دنيا! سرهايتان را مى تراشيد و پيراهنتان را كوتاه مى كنيد و سرهايتان را به زير مى افكنيد و كينه را از دلهايتان برنمى كنيد؟!

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : كينه، بيمارى دلهاست.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : كينه، تخم بدى است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : كينه، كارهاى نيك را از بين مى برد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : بد كينه ترين دلها، دل شخص كينه توز است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : بدى را از سينه خودت درو كن، تا آن را از سينه ديگران بركنى.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : شما بر كينه ورزى به يكديگر همداستان شده ايد و گياهان بر روى سرگين گاه هاى .حديث (كينه هاى ديرينه) شما روييده است و در دلبستگى به آرزوها با يكديگر همداستان شده ايد و در به دست آوردن مال و ثروت، با يكديگر دشمنى مى كنيد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام ـ در وصف فرشتگان ـ فرمود : كارِ زشتِ جدايى و از هم بريدن، آنان را پراكنده نساخته است و كينه ناشى از حسد ورزى، بر آنان حكمفرما نشده است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : من از آن مردمى هستم كه سرزنش هيچ سرزنشگرى آنان را از راه خدا باز نمى دارد. سيمايشان سيماى راستان است و گفتارشان گفتار نيكان··· نه گردن فرازى مى كنند، نه برترى مى جويند، نه كينه در دل مى پرورند و نه فساد مى انگيزند.

پرینت احادیث

امام باقر عليه السلام ـ درباره آيه «و كينه اى را كه در سينه هاى آنان بود بر كشيديم» ـ فرمود: يعنى، دشمنى را از ميان آنان ريشه كن مى كند.

پرینت احادیث 

رسول خدا صلی الله علیه و آله :

أقلُّ ما يكونُ في آخِرِ الزّمانِ أخٌ يُوثَقُ بهِ أو دِرْهَمٌ من حَلالٍ؛
كمياب‏ترين چيز در آخر الزمان برادرى قابل اعتماد، يا درهمى حلال است.

تحف العقول : ص54

تعداد كتابها : 111

تعداد احاديث : 45456

تعداد تصاویر : 685

تعداد حدیث روز : 646

تعداد کلید واژه ها : 608

تعداد اعضاء : 3454