کتابخانه احادیث شیعه
پرینت احادیث

چيزهايى كه بايد آنها را غنيمت شمرد

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : پنج چيز را پيش از پنج چيز غنيمت شمار : زندگيت را پيش از مردنت، و تندرستيت را پيش از بيماريت، و فراغت و آسايشت را پيش از گرفتار شدنت، و جوانيت را پيش از پير شدنت، و توانگريت را پيش از نيازمنديت.
نمایش منبع
صفحه اختصاصي حديث و آيات الإمامُ عليٌّ عليه السلام ـ في قولِهِ تعالى : «و لا تَنْسَ نَصيبَكَ مِنَ الدُّنيا» .حديث ـ : لا تَنسَ صِحَّتَكَ و قُوَّتَكَ و فَراغَكَ و شَبابَكَ و نَشاطَكَ ، أن تَطلُبَ بها الآخِرَةَ .حديث
امام على عليه السلام ـ درباره آيه «و بهره ات را از دنيا فراموش مكن» ـ فرمود : تندرستى و توانايى و فراغت و جوانى و شادابيت را از ياد مبر و با استفاده از اينها آخرت را بجوى.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : اعمال نيكو كارانه را غنيمت شمار و پيمانهايى را كه با برادران بسته اى، رعايت كن.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : راستى را در هر جايى غنيمت شمار، تا سود برى و از بدى و دروغ دورى كن، تا سالم مانى.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : شما اگر كارهاى نيك را غنيمت شماريد، در آخرت به اوجِ آرزوهاى خود مى رسيد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : از وجودِ خويشتن براى خودت بهره برگير و از امروزت براى فردايت توشه بردار و خوابِ سبكِ زمانه را غنيمت شمار و فرصتِ توانايى را درياب.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : رحمت خدا بر آن كس (بنده اى) كه سخن حكيمانه اى را شنيد و پذيرا شد،··· مهلت عمر را غنيمت شمرد و بر مرگ پيشى گرفت و از عمل توشه اندوخت.
نمایش منبع
امام على عليه السلام ـ در سفارش به فرزند خويش ـ فرمود : هرگاه از نيازمندان كسى را يافتى كه با خودش توشه تو را به روز قيامت بَرَد و فردا روز كه تو به آن توشه نياز دارى آن را به تو رساند، وجود او را غنيمت شمار و آن بارِ توشه را بر دوش او نِه .
نمایش منبع
امام على عليه السلام ـ در سفارش به فرزندش ـ فرمود : وجود كسى را كه در روزگار توانگريت از تو وام خواهد تا در روز سختى و تنگ دستيت (روز قيامت) آن وام را به تو پس دهد، غنيمت شمار .
نمایش منبع
امام باقر عليه السلام : از مردم روزگارت پنج چيز را [براى خود] غنميت دان : هرگاه حضور داشته باشى، تو را نشناسند و هرگاه غايب باشى، كسى جوياى تو نشود و هرگاه در انجمنى باشى، با تو مشورت نشود و اگر سخنى گويى سخنت پذيرفته نشود و اگر به خواستگارى رفتى به تو همسر ندهند.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام صادق عليه‏ السلام :

قالَ عيسَى بنُ مَريمَ صَلَواتُ اللّه‏ِ عَلَيهِ: تَعمَلونَ لِلدُّنيا وأنتُم تُرزَقونَ فيها بِغَيرِ عَمَلٍ، ولا تَعمَلونَ لِلآخِرَةِ وأنتُم لا تُرزَقونَ فيها إلاّ بِالعَمَلِ!

عيسى عليه ‏السلام فرمود: براى دنيا كار مى كنيد، حال آن كه در دنيا بدون كار، روزىِ شما داده مى‏شود ، و براى آخرت كه در آن جز با عمل، روزى داده نمى‏شويد، كار نمى‏ كنيد!

كافى : ج 2 ، ص 319 ، ح 13

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3462