کتابخانه احادیث شیعه

انواع فتنه

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : همانا دارايى انسان مايه آزمايش است و زن و فرزند او نيز وسيله امتحان مى باشند.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : سه چيز دلربا و فتنه گر است : موى زيبا، رخسار زيبا و صداى خوش.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : براى هر امّتى آزمايشى است و وسيله آزمايش امّت من، دارايى است.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : راستى كه من از فتنه خوشى براى شما بيمناكترم تا فتنه سختى. شما به فتنه سختى درافتاديد و صبر كرديد، اما دنيا شيرين و فريباست.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : فتنه ها سه چيزند : زنْ دوستى ، كه شمشير شيطان است و شرابخوارى كه دام شيطان است و عشق به درهم و دينار كه تير شيطان است. كسى كه عشق به زنان داشته باشد، از زندگيش بهره مند نشود و كسى كه مشروبات را دوست داشته باشد، بهشت بر او حرام گردد و كسى كه عشق به درهم و دينار داشته باشد، بنده دنياست.
نمایش منبع
امام على عليه السلام ـ در وصف عيسى عليه السلام ـ فرمود : نه همسرى داشت كه او را به فتنه (گرفتارى) درافكند، نه فرزندى كه غمگينش سازد و نه مالى كه او را به خود مشغول [و از خدا غافل ]گرداند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خداوندا! آبرويم را با توانگرى نگه دار و حيثيّتم را با تنگدستى از ميان مبر، كه از روزى خواهان تو روزى طلبم و از آفريدگان بد كردارت ترحّم خواهم و به ستايش از كسى كه به من چيزى مى دهد، گرفتار و مبتلا شوم و به بدگويى از كسى كه به من چيزى ندهد، دچار گردم.
نمایش منبع
امام على عليه السلام ـ به مردى به نام حَرْب كه در ركاب آن حضرت پياده مى رفت ـ فرمود: برگرد؛ زيرا پياده آمدن كسى چون تو در ركاب كسى چون من باعث فتنه و غرور والى و مايه خوارى مؤمن است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : همانا شيطان راههاى خود را براى شما آسان و هموار مى گرداند و مى خواهد گره هاى دين شما را يكى يكى بگشايد و به جاى اتحاد، پراكندگى به شما دهد و بر اثر پراكندگى فتنه.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بسا افرادى كه بر اثر ستايش مردم از آنان، به فتنه درافتاده اند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : پس، خشم و خشنودى خدا را به مال و فرزند مپنداريد؛ كه اين ناشى از جهل و نادانى به موارد آزمايش و امتحان در توانگرى و توانمندى است··· .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : منفورترين خلق نزد خدا دو نفرند: يكى آن كه خداوند او را به خودش وا گذاشته است. چنين كسى از راه راست منحرف مى شود و شيفته گفتارِ بدعت آميز و دعوتِ گمراه كننده است و از اين رو، مايه فتنه و گمراهى كسى است كه فريفته او مى شود··· .
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق عليه ‏السلام : :

أحَبُّ الأعمالِ إلى اللّه‏ِ عَزَّوجلَّ الصَّلاةُ، و هي آخِرُ وَصايا الأنبياءِ؛

محبوبترين كارها نزد خداوند عز و جل، نماز است و آن آخرين سفارش پيامبران مى ‏باشد.

من لا يحضره الفقيه : 1/210/ 638

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469