عضویت نظرات درباره پايگاه تماس با ما

برحذر داشتن از تلف كردن فرصت ها

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر كس كه درى از خير به رويش گشوده شود، بايد آن را غنيمت شمرد؛ زيرا كه نمى داند آن در چه وقت به رويش بسته مى شود.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : از كف نهادن فرصتها، اندوهها آورد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : از دست دادن فرصت، مايه اندوه است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : هر كس فرصت را از زمانش به تأخير اندازد، مطمئن باشد كه آن را از دست مى دهد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : هرگاه فرصت دست داد، آن را شكار كن؛ زيرا تلف كردن فرصت مايه اندوه است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : فرصت را درياب، پيش از آن كه به اندوه تبديل شود.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : سخت ترين اندوهها، از دست رفتن فرصتهاست.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : برترين انديشه، آن است كه فرصتها را از دست ندهد و اندوهها در پى نياورد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : هر كه فرصتها را ناگهان غافلگير كند، از اندوهها در امان باشد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : هر كه فرصت را غنيمت شمرد، از اندوه در امان باشد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : شكيبايى بر درد و رنج، به دست يافتن بر فرصت مى انجامد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : كارها، گروگان زمانهاى خود هستند.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : شتافتن [در كارى] پيش از آن كه فرصت دست دهد و درنگ و كندى پس از دست دادن فرصت، نشانه نادانى است.

پرینت احادیث

امام صادق عليه السلام : به هر كس فرصتى دست دهد و او به انتظار دست دادن فرصت كامل آن را تأخير اندازد، روزگار همان فرصت را نيز از او بربايد؛ زيرا كار ايّام، ربودن است و شيوه زمان، از دست رفتن.

پرینت احادیث 

رسول خدا صلی الله علیه و آله :

اَلْبُـكاءُ مِنْ خَشْيَةِ اللّهِ نَجاةٌ مِنَ النّارِ؛
گريه از ترس خدا، مايه نجات از دوزخ است.

جامع الاحادیث ، ص64

چهل حدیث « روزه »

تعداد كتابها : 111

تعداد احاديث : 45456

تعداد تصاویر : 685

تعداد حدیث روز : 646

تعداد کلید واژه ها : 608

تعداد اعضاء : 3450