کتابخانه احادیث شیعه

فقر نفْس

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : فقر [حقيقى] فقر دل است.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : فقيرترين مردم، شخص طمعكار است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بزرگترين بلا، فقر نفْس است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : فقرِ نفْس، بدترين فقر است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : فقيرترين مردم كسى است كه با وجود توانگرى و برخوردارى، زندگى را بر خود تنگ گيرد و مالش را براى ديگرى باقى گذارد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هيچ فقرى چون نادانى نيست.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بزرگترين فقر، كم خردى است.
نمایش منبع
امام حسن عليه السلام ـ در پاسخ به اين سؤال كه فقر چيست ـ : آزمندى نفس به هر چيزى.
نمایش منبع
امام حسن عليه السلام ـ در پاسخ به همان پرسش ـ : آزمندى و سيرى ناپذيرى.
نمایش منبع
امام باقر عليه السلام ـ در سفارش به جابر بن يزيد جعفى ـ فرمود : هيچ فقرى چون فقرِ دل نيست و هيچ غنايى چون غناى نفْس نباشد.
نمایش منبع
امام هادى عليه السلام : فقر، سيرى ناپذيرى نفس است و نوميدى شديد.
نمایش منبع
حدیث روز 

رسول خدا صلی الله علیه و آله : :

أحَبُّ الأعمالِ إلَى اللّه‏ِ سُرورٌ (الذي) تُدخِلُهُ عَلَى المُؤمِنِ، تَطرُدُ عَنهُ جَوعَتَهُ أو تَكشِفُ عَنهُ كُربَتَهُ؛

محبوبترين كارها در پيشگاه خدا، شاديى است كه به مؤمن رسانى، گرسنگيش را بر طرف سازى يا اندوهش را بزدايى.

كافي : 2 / 191 / 11

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3454