کتابخانه احادیث شیعه

فقر نفْس

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : فقر [حقيقى] فقر دل است.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : فقيرترين مردم، شخص طمعكار است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بزرگترين بلا، فقر نفْس است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : فقرِ نفْس، بدترين فقر است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : فقيرترين مردم كسى است كه با وجود توانگرى و برخوردارى، زندگى را بر خود تنگ گيرد و مالش را براى ديگرى باقى گذارد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هيچ فقرى چون نادانى نيست.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بزرگترين فقر، كم خردى است.
نمایش منبع
امام حسن عليه السلام ـ در پاسخ به اين سؤال كه فقر چيست ـ : آزمندى نفس به هر چيزى.
نمایش منبع
امام حسن عليه السلام ـ در پاسخ به همان پرسش ـ : آزمندى و سيرى ناپذيرى.
نمایش منبع
امام باقر عليه السلام ـ در سفارش به جابر بن يزيد جعفى ـ فرمود : هيچ فقرى چون فقرِ دل نيست و هيچ غنايى چون غناى نفْس نباشد.
نمایش منبع
امام هادى عليه السلام : فقر، سيرى ناپذيرى نفس است و نوميدى شديد.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام على عليه ‏السلام :

فَتَزَوَّدُوا فِى اَيّامِ الْفَناءِ لاَِيّامِ الْبَقاءِ

مردم ! در روزهاى فناپذير، براى روزگار جاودان، توشه برگيريد

نهج البلاغه : خ 157، ص 462

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3454