عضویت نظرات درباره پايگاه تماس با ما

انديشيدنِ ممنوع

امام على عليه السلام : انديشيدن در غير حكمت، هوس .حديث است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : كسى كه زياد درباره گناهان بينديشد، گناهان او را به سوى خود بكشانند.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : هر كه زياد درباره لذّتها بينديشد، آن لذّتها بر او چيره آيند.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : هر كه در عظمت خدا بينديشد، متحيّر شود.

پرینت احادیث 

امام هادی عليه ‏السلام :

الجاهِلُ أسِيرُ لِسانِهِ؛
نادان، اسير زبان خود است.

الدرّة الباهرة :ص ٤١

تعداد كتابها : 111

تعداد احاديث : 45456

تعداد تصاویر : 685

تعداد حدیث روز : 646

تعداد کلید واژه ها : 608

تعداد اعضاء : 3405