کتابخانه احادیث شیعه

گوناگون

امام رضا عليه السلام : هشت چيز است كه جز با قضا و قدر خداوند نيست: خواب، بيدارى، توانايى، ناتوانى، تندرستى، بيمارى، مرگ و زندگى.
نمایش منبع
امام جواد عليه السلام : چون قضا فرود آيد، فضا تنگ شود.
نمایش منبع
امام عسكرى عليه السلام : اگر قضاى الهى واقع شدنى است، ديگر ضعف و زبونى چرا؟!
نمایش منبع
حدیث روز 

امام هادی عليه ‏السلام : :

الجاهِلُ أسِيرُ لِسانِهِ؛

نادان، اسير زبان خود است.

الدرّة الباهرة :ص ٤١

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3454