عضویت نظرات درباره پايگاه تماس با ما

گوناگون

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : دلها بر دوست داشتن كسى كه به آنها نيكى كند و نفرت از كسى كه به آنها بدى كند، سرشته شده اند.

پرینت احادیث

عيسى عليه السلام : دلهاى خود را خانه تقوا كنيد و دلهايتان را، مأواى شهوات نسازيد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : همانا براى دلها گواهانى است كه نفْس را از راه اهل تفريط دور مى گردانند.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : گفتار مرد، از قوّت دل او خبر مى دهد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : دل، گروگان دليل و برهان است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : همانا دلها را خطورات بَد و ناپسندى است كه خردها از آنها باز مى دارند.

پرینت احادیث

امام باقر عليه السلام : با كم كردن خطا، به آسايش دل دست ياب.

پرینت احادیث

امام صادق عليه السلام : عاقبت انديشى، بارور ساختن دلهاست.

پرینت احادیث

امام صادق عليه السلام : از جاى كندن كوهها، آسانتر است تا از جا بركندن دلها.

پرینت احادیث

امام صادق عليه السلام : دل خود را [مانند ]خويشاوندى كه شريكش مى شوى، قرار ده.

پرینت احادیث

امام عسكرى عليه السلام : كسى كه بردبارى جرعه هاى گلوگير خشم را به او ننوشاند، طعم آسايش دل را نچشد.

پرینت احادیث 

امام علی علیه السلام :

بِدَوامِ ذِكرِ اللّه‏ِ تَنجابُ الغَفلَةُ؛
با پيوسته به ياد خدا بودن است كه پرده غفلت كنار مى ‏رود.

غرر الحكم، ح4269

تعداد كتابها : 111

تعداد احاديث : 45456

تعداد تصاویر : 685

تعداد حدیث روز : 646

تعداد کلید واژه ها : 608

تعداد اعضاء : 3390