کتابخانه احادیث شیعه

پيامد تكبّر

امام على عليه السلام : آزمندى و تكبّر و حسادت، انگيزه هاى فرو رفتن در گناهانند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : نتيجه تكبّر، [شنيدنِ] دشنام و ناسزاست.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : تكبّر، آدم بلند مرتبه را پست مى گرداند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : تكبّر، پستى و فرومايگى را آشكار مى سازد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : شخص متكبّر، از دوست بى بهره است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : تكبّر، انگيزه فرو رفتن در گناهان است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : تكبّر زياد، موجب نابودى است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هر كه جامه كبر و زياده روى (نادانى) بپوشد خلعت برترى و شرف را از تن بَركَند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : كسى كه تكبّر داشته باشد، عالم نمى شود.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : متكبّر، هرگز نبايد توقّع تعريف و تمجيد [ديگران را] داشته باشد.
نمایش منبع
حدیث روز 

پيامبر خدا صلی الله علیه و آله: :

ثَلاثَةٌ يَفرَحُ بِهِنَّ الجِسمُ و يَربو: الطّيبُ، ولِباسُ اللَّيِّنِ، وشُربُ العَسَلِ؛

سه چيز است كه بدن با آن، شاداب و سرزنده مى‏‌شود: بوى خوش، لباس نرم و خوردن عسل

طبّ النبيّ صلی الله علیه و آله : ص 6

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3454