کتابخانه احادیث شیعه

كتاب و نوشته

امام على عليه السلام : كتابها، بوستانهاى دانشمندانند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : نامه، يكى از دو سخن گوست.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : نوشته، بازگو كننده نيّت (انديشه) است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خوب سخنگويى است، كتاب (نامه).
نمایش منبع
امام على عليه السلام : كسى كه خود را با كتابها آرامش دهد، هيچ آرامشى را از دست ندهد.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام ـ خطاب به مفضّل بن عمر ـ فرمود : بنويس و دانش خود را در ميان برادرانت منتشر كن و چون [خواستى ]بميرى، آن را به پسرانت ميراث ده؛ زيرا زمانه اى پر آشوب بر مردم مى رسد كه در آن زمان جز با كتابهايشان همدم نشوند.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : خداوند عزّ و جلّ، با نعمتِ نوشتن و حساب كردن بر مردم، از نيك و بد، منّت نهاد و اگر اين دو كار نبود، آنان دچار اشتباه مى شدند.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام على عليه‏ السلام : :

إنّي اُحَذِّرُكُمُ الدُّنيا ؛ فَإِنَّها حُلوَةٌ خَضِرَةٌ، حُفَّت بِالشَّهَواتِ ، وتَحَبَّبَت بِالعاجِلَةِ ، وراقَتبِالقَليلِ ، وتَحَلَّت بِالآمالِ ، وتَزَيَّنَت بِالغُرورِ . لا تَدومُ حَبرَتُها، ولا تُؤمَنُ فَجعَتُها ، غَرّارَةٌ ضَرّارَةٌ ، حائِلَةٌ زائِلَةٌ ، نافِدَةٌ بائِدَةٌ ، أكّالَةٌ غَوّالَةٌ؛

من، شما را از دنيا برحذر مى‏دارم؛ زيرا كه دنيا شيرين و خرّم است و تمايلات نفسانى آن را در ميان گرفته است؛ با لذّت‏هاى زودگذرش دل مى‏بَرَد و با [متاع] اندكِ خود ، جلوه‏ گرى مى‏كند؛ به آرزوها آراسته است و با زيور فريب، خود را مى‏آرايد؛ ناز و نعمتش پايدار نيست و از مصائب آن، ايمنى نيست؛ گول زننده است و آسيب ‏رسان؛ دگرگون شونده است و زوال‏ پذير؛ پايان‏ پذير است و نابود شونده؛ آدمخوار است و مرگبار.

تحف العقول ، ص 180

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3454