پایگاه در حال بروزرسانی است. لطفا در صورت اشکال، ساعتی دیگر مراجعه بفرمایید. تشکر 1397/04/29

کتابخانه احادیث شیعه

دروغ و ايمان

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : مؤمن بر هر خصلتى سرشته مى شود، بجز خيانت و دروغ.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : از دروغگويى بپرهيزيد؛ زيرا دروغ از ايمان بر كنار است.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : دروغگويىِ زياد، شكوه را از ميان مى برد.
نمایش منبع
الترغيب و الترهيب ـ به نقل از صفوان بن سليم ـ : از پيامبر خدا صلى الله عليه و آله سؤال شد : آيا مؤمن، ترسو مى شود؟ حضرت فرمود : آرى. عرض شد: آيا مؤمن، بخيل مى شود؟ فرمود: آرى. عرض شد: آيا مؤمن، دروغگو مى شود؟ فرمود: نه.
نمایش منبع
كنز العمّال ـ به نقل از ابو درداء ـ : اى پيامبر خدا! آيا مؤمن، دزدى مى كند؟ حضرت فرمود : ممكن است. پرسيد: آيا مؤمن، زنا مى كند؟ فرمود: بله، هر چند ابو درداء، خوش نداشته باشد. پرسيد: آيا مؤمن، دروغ مى گويد: فرمود: تنها كسى دروغ مى بندد كه مؤمن نيست. همانا بنده لغزشى مى كند و سپس به سوى پروردگارش برمى گردد و توبه مى كند و خداوند توبه اش را مى پذيرد.
نمایش منبع
الترغيب و الترهيب ـ به نقل از عبد اللّه بن عمرو ـ : شخصى خدمت پيامبر خدا صلى الله عليه و آله آمد و پرسيد : چه كارى موجب رفتن به بهشت مى شود؟ حضرت فرمود : راستگويى. هر گاه بنده راست بگويد، نيكى كرده است و هر كه نيكى كند، ايمان آورده است و هر كه ايمان آورد به بهشت رود. مرد پرسيد: اى رسول خدا! كارى كه موجب آتش مى شود، چيست؟ فرمود: دروغ. هر گاه بنده دروغ بگويد، نافرمانى و انحراف در پيش گرفته و هر كه از ره نافرمانى و انحراف در آيد، كافر گردد و هر كه كافر گردد، يعنى به آتش فرو رفته است.
نمایش منبع
بحار الأنوار ـ به نقل از حسن بن محبوب ـ : به امام صادق عليه السلام عرض كردم : آيا ممكن است مؤمن، بخيل باشد؟ حضرت فرمود : آرى. پرسيدم: آيا ترسو مى شود؟ فرمود: آرى. پرسيدم: آيا دروغگو مى شود؟ فرمود: نه و خائن هم نمى شود. سپس فرمود: مؤمن بر هر خويى سرشته مى شود، مگر خيانت و دروغ.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : از دروغ كناره گيريد؛زيرا دروغ از ايمان بر كنار است. شخص راستگو در آستانه نجات و كرامت است و شخص دروغگو، بر لبه پرتگاه و خوارى.
نمایش منبع
امام باقر عليه السلام : دروغ، ويران كننده ايمان است.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام صادق عليه ‏السلام: :

الإِخوانُ ثَلاثَةٌ: فَواحِدٌ كَالغِذاءِ الَّذي يُحتاجُ إلَيهِ كُلَّ وَقتٍ فَهُوَ العاقِلُ، وَالثّاني في مَعنَى الدّاءِ وهُوَ الأَحمَقُ، والثّالِثُ في مَعنَى الدَّواءِ فَهُوَ اللَّبيبُ؛

برادران، سه گروه‌‏اند: دسته‌‏اى از آنان ، مانند غذايند كه هميشه بدان، نياز است و آن، خردمند است. دسته دوم، مانند بيمارى و آفت است و آن، نادان است. گروه سوم، مانند داروست و آن، حكيم است.

تحف العقول، ص 323

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 56

تــعــداد احــاديــث : 20979

تــعــداد تــصــاویــر : 320

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3454