کتابخانه احادیث شیعه

كمال

امام على عليه السلام : دانا، طالب كمال است و نادان جوياى مال.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : انسان، خردى است و صورتى. پس، هركه خرد از او دور شود و صورت همراهش گردد، كامل نيست و به مانند پيكرى بى جان است و هر كه جوياى خرد متعارف باشد، بايد صورت اصول و زوايد (فروع) را بشناسد؛ زيرا بسيارى از مردم دنبال فروع (زوايد) مى روند و اصول را رها مى كنند. پس، هر كه اصل را به دست آورد، از فرع بى نياز مى شود···
اصلِ امور در دين، تكيه كردن به نمازها و دورى كردن از گناهان كبيره است، پس پاى بند آن باش، مانند پاى بندى به چيزى كه چشم برهم زدنى از آن بى نيازى نيست و اگر از آن محروم شوى به هلاكت درافتى و اگر آن را توأم با فهم و عبادت انجام دهى، بهره مند شوى.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام صادق عليه ‏السلام :

مَن سَرَّهُ أنْ يَكونَ مِن أصحابِ القائِمِ فَليَنتَظِر وَ لْيَعَمل بِالوَرَعِ

هر كس خوش دارد از ياران امام مهدى عليه‏ السلام باشد، بايد منتظر باشد و پارسايى پيشه كند

الغيبة ، نعمانى ، ص 200

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3462