پایگاه در حال بروزرسانی است. لطفا در صورت اشکال، ساعتی دیگر مراجعه بفرمایید. تشکر 1397/04/29

کتابخانه احادیث شیعه

خصلت هاى فرومايه

امام على عليه السلام : فرومايه هرگاه از اندازه خود فراتر رود، احوال و رفتارش تغيير كند [و خود را گم كُند].
نمایش منبع
امام على عليه السلام : فرومايه زره ننگ مى پوشد و آزادگان را مى آزارد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : فرومايه نه به خيرش اميدى است و نه از شرّش امانى و نه از گزندهايش ايمنى.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : فرومايه، حيا ندارد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : فرومايه هرگاه قدرت يابد، زشت كارى را از حد بگذراند و چون وعده دهد، خلف وعده نمايد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : فرومايه هرگاه عطا كند، كينه ورزد و هرگاه عطا شود، انكار (ناسپاسى) كند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : احسان كردنِ فرومايه، زشت ترين رذيلت است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بهترين احسان فرومايه، اين است كه آزار نرساند و زشت ترين كارهاى گرانمايه اين است كه بخشش خود را دريغ كند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : از اعتماد به فرومايه بپرهيز؛ زيرا فرومايه هر كس را كه به او اعتماد كند، تنها مى گذارد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هر چه مقام فرومايه بالاتر رود، مردم در نظر او پست تر مى شوند و شخص بزرگوار عكس اين است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : نشانه فرومايه، بد كردارى و زشتخويى و خصلت نكوهيده بخل است.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : ميان سلمان فارسى رحمه الله و مردى بحثى در گرفت. آن مرد به سلمان گفت: تو كى هستى؟ تو چى هستى؟
سلمان گفت: ما هر دو در آغاز نطفه اى ناپاك بوديم و هر دوى ما سرانجام به مردارى گنديده تبديل مى شويم و چون روز قيامت شود و ترازوها برپا گردد، كسى كه ترازوى اعمالش سنگين باشد او شريف است و كسى كه ترازوى اعمالش سبك باشد، فرومايه.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام صادق عليه ‏السلام: :

الإِخوانُ ثَلاثَةٌ: فَواحِدٌ كَالغِذاءِ الَّذي يُحتاجُ إلَيهِ كُلَّ وَقتٍ فَهُوَ العاقِلُ، وَالثّاني في مَعنَى الدّاءِ وهُوَ الأَحمَقُ، والثّالِثُ في مَعنَى الدَّواءِ فَهُوَ اللَّبيبُ؛

برادران، سه گروه‌‏اند: دسته‌‏اى از آنان ، مانند غذايند كه هميشه بدان، نياز است و آن، خردمند است. دسته دوم، مانند بيمارى و آفت است و آن، نادان است. گروه سوم، مانند داروست و آن، حكيم است.

تحف العقول، ص 323

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 56

تــعــداد احــاديــث : 20979

تــعــداد تــصــاویــر : 320

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3454