کتابخانه احادیث شیعه
پرینت احادیث

مَثَلى براى آنان كه ايمان آورده اند

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : برترين زنان بهشت عبارتند از: خديجه دختر خويلد، فاطمه دختر محمّد صلى الله عليه و آله ، مريم دختر عمران و آسيه دختر مزاحم همسر فرعون···.
نمایش منبع
الدرّ المنثور : همسر فرعون با [گرماى ]آفتاب شكنجه مى شد و وقتى شكنجه گران از پيشِ او مى رفتند، فرشتگان با بالهايشان بر وى سايه مى افكندند و او خانه خود را در بهشت مى ديد.
نمایش منبع
صفحه اختصاصي حديث و آيات الدرّ المنثور : إنّ فِرعَونَ وَتَدَ لامرَأتِهِ أربَعةَ أوتادٍ و أضجَعَها على صَدرِها ، و جَعَلَ على صَدرِها رَحىً ، و استَقبَلَ بِهِما .حديث عَينَ الشَّمسِ ، فرَفَعَت رأسَها إلَى السّماءِ فقالت : «رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتا فِي الجَنَّةِ ···» ، ففَرَجَ اللّه ُ عَن بَيتِها في الجَنّةِ فرَأتهُ .حديث
الدرّ المنثور : فرعون، همسر خود را به چهار ميخ كشيد و سنگ آسيابى روى سينه اش گذاشت و او را در برابر آفتاب قرار داد. همسر فرعون سر به آسمان برداشت و گفت: «پروردگارا! پيش خود در بهشت خانه اى برايم بساز···». پس خداوند پرده از روى خانه او در بهشت كنار زد و وى آن را مشاهده كرد.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام على عليه‏ السلام : :

إنّي اُحَذِّرُكُمُ الدُّنيا ؛ فَإِنَّها حُلوَةٌ خَضِرَةٌ، حُفَّت بِالشَّهَواتِ ، وتَحَبَّبَت بِالعاجِلَةِ ، وراقَتبِالقَليلِ ، وتَحَلَّت بِالآمالِ ، وتَزَيَّنَت بِالغُرورِ . لا تَدومُ حَبرَتُها، ولا تُؤمَنُ فَجعَتُها ، غَرّارَةٌ ضَرّارَةٌ ، حائِلَةٌ زائِلَةٌ ، نافِدَةٌ بائِدَةٌ ، أكّالَةٌ غَوّالَةٌ؛

من، شما را از دنيا برحذر مى‏دارم؛ زيرا كه دنيا شيرين و خرّم است و تمايلات نفسانى آن را در ميان گرفته است؛ با لذّت‏هاى زودگذرش دل مى‏بَرَد و با [متاع] اندكِ خود ، جلوه‏ گرى مى‏كند؛ به آرزوها آراسته است و با زيور فريب، خود را مى‏آرايد؛ ناز و نعمتش پايدار نيست و از مصائب آن، ايمنى نيست؛ گول زننده است و آسيب ‏رسان؛ دگرگون شونده است و زوال‏ پذير؛ پايان‏ پذير است و نابود شونده؛ آدمخوار است و مرگبار.

تحف العقول ، ص 180

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3454