پایگاه در حال بروزرسانی است. لطفا در صورت اشکال، ساعتی دیگر مراجعه بفرمایید. تشکر 1397/04/29

کتابخانه احادیث شیعه

آنچه از مردانگى به شمار آيد

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : گوش دادن برادر به برادرش هرگاه با او سخن بگويد، از مردانگى است.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : در پى رشد دادن و بهسازى مال بودن، از مردانگى است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : كار كردنِ بيش از توان براى خدا، از مردانگى است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : رسيدگى به همسايگان، از مردانگى است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : از مردانگى است كه ميانه روى كنى و اسراف نورزى و وعده دهى و خُلف وعده نكنى.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : تحمّل كردن گناهان برادران [و تلافى نكردن آنها] از مردانگى است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : از مردانگى است كه هرگاه از تو خواهشى شد [براى برآوردن آن ]خودت را به زحمت اندازى و هرگاه تو [از كسى] خواهشى كردى، سبك گيرى.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : پايين انداختن نگاه، از مردانگى است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : پنهان داشتن نادارى و بيمارى ها، از مردانگى است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خوددارى از حرام، از شرايط مردانگى است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : با حيايى بسيار، و داد و دِهش و خويشتندارى از آزار رسانى، نشانگر مردانگى است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : پراكندن نيكى و بى دريغ احسان كردن و خوددارى از منّت نهادن، نشانه مردانگى مرد است.
نمایش منبع
امام كاظم عليه السلام : از مردانگى آدمى اين است كه ستورانش فربه باشند.
نمایش منبع
امام كاظم عليه السلام : چاق و چلّه بودن ستور از جوانمردى [صاحب آن] است.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام صادق عليه ‏السلام: :

الإِخوانُ ثَلاثَةٌ: فَواحِدٌ كَالغِذاءِ الَّذي يُحتاجُ إلَيهِ كُلَّ وَقتٍ فَهُوَ العاقِلُ، وَالثّاني في مَعنَى الدّاءِ وهُوَ الأَحمَقُ، والثّالِثُ في مَعنَى الدَّواءِ فَهُوَ اللَّبيبُ؛

برادران، سه گروه‌‏اند: دسته‌‏اى از آنان ، مانند غذايند كه هميشه بدان، نياز است و آن، خردمند است. دسته دوم، مانند بيمارى و آفت است و آن، نادان است. گروه سوم، مانند داروست و آن، حكيم است.

تحف العقول، ص 323

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 56

تــعــداد احــاديــث : 20979

تــعــداد تــصــاویــر : 320

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3454